Oppdrett av Hyphessobrycon megalopterus (Svart fantomtetra)


Vokter ikke yngel
Eggspreder, legger egg i åpent vann eller i substratet

1 oppdrett av denne arten registrert mellom 2005 og 2005

Vis oppdrett pr år:
2005
  Kommentarer
Ingen kommentarer.