Steininnredning for Hypancistrus zebra

Et oppholds og avlsakvarium for Hypancistrus zebra er en utfordring fordi forholdene må legges fullstendig til rette for en art med ganske spesielle behov. Kompromisser i forhold til å dekke behovene til fisken er ikke aktuellt med så kostbar fisk. Når alt med akvariet skal være optimalt for
fisken er det desto mindre spillerom for det estetiske.

Hypancistrus zebra lever på svært dypt vann i Rio Zingu, Brazil. Denne elva har kraftig vannføring året rundt og holder høy temperatur. Akvariet må derfor ha kraftig sirkulasjon og en svært effektiv biologisk filtrering for å håndtere kraftig foring. Disse forholdene gjør at det er begrenset hvilke andre arter man kan eller bør ha i akvariet. Begrensningene går ikke så mye på den høye temperaturen og strømmen, men mer på at mye annen fisk vil stjele maten som er beregnet for zebramallene.
Hypancistrus zebra

Selv er jeg nybegynner med denne arten og føler ikke for å legge ut i det vie og breie. For dem som ønsker mer informasjon om Hypancistrus zebra anbefaler jeg heller denne flotte artikkelen til Knut Kjesby:
http://akvaforum.no/text.cfm?id=1886

Permanent innredning
Innredninger deler jeg inn i to grupper. Den vanlige og som regel mest anvendelige typen innredning består av grus, sand, stein, røtter og planter som plasseres mer eller mindre løst i akvariet.

Den andre typen innredning bygger man fast i akvariet slik at det blir permanent og uforanderlig. Typisk eksempel på permanent innredning er plastbakgrunnene til Back To Nature, Aquarock og fler.                                                                     
                                                                                     Først prøves teknikken i liten målestokk.

Man kan også lage permanente innredninger selv ved å forme, lime og skru stein eller røtter. Selv prøvde jeg ut å skjære stein og lime dette opp som en slags bakgrunn i et 73 liters rammeakvarium til reolen min. Teknikken muliggjør dramatiske plasseringer av stein uten at det går ut over bunnarealet i akvariet. Siden det fungerte i liten skala ville jeg bruke denne teknikken i mitt 312 liters zebraakvarium.   

Bearbeiding av stein er tungt, tidkrevende, støyende og ferferdelig støvete. Jeg brukte en billig vinkelsliper på 2200 watt med diamantklinge på 23cm. For å borre hull til gjengede stenger brukte jeg flisebor av hardmetall. Kapping av stein går hurtig. Boring med flisebor tar tid og er vanskelig siden steinen lett sprekker. Prosessen med å forme steinene tok flere uker.

Siden jeg måtte bruke store mengder stein ville jeg ikke lime alt permanent i akvariet. Akvariet ville blitt for tungt. Endel av steinene ble defor satt sammen til ferdige moduler ved hjelp av gjengede stenger og silicon. Gjengede stenger var nødvendig fordi siliconen ga begrenset heft i den porøse steintypen jeg hadde valgt.
      
                                                                            Filtrering, varme og sirkulasjon.
Sirkulasjon og filtrering er avgjørende i et artsakvarium for Hypancistrus zebra. Sentralt i systemet jeg bygde er en diger innsugsboks plassert i midten av akvariet. Alt vannet til sirkulasjonspumper og det utvendige biologiske filteret passer gjennom to store blåfiltermatter på hver side av innsugsboksen. Det utvendige biologiske filteret er et Eheim professional II thermofilter. De to kurvene er fylt med Ehfisubstrat og blåfiltermatte. Sirkualasjonspumpene er fire Maxijet powerheads som tar 1100lter i timen hver. Samlet glennomstrømning er i overkant av 5000 liter i timen. Varmekabelen som skal sikre sirkulasjon gjennom bunnsubstratet går gjennom innsugsboksen og ned til bunn via et litehull i innsugsboksen. Fra sirkulasjonspumpene går det rør ned til bunn av boksen. Nederst er rørene perforert med masse små hull og fungerer som innsug eller stigrør. Innsugene er plassert lavt i boksen slik at man kan skifte store mengder vann uten at pumpene trekker luft og stopper. De to lengste rørene er støttet i midten av to stetter fra noen billige rødvinsglass. Hele innsugsboksen er 40cm bred, 15cm dyp og 38cm høy. Akvariet er 50cm høyt. Det blir dermed ca. 10cm høyt under innsugsboksen slik at hele bunnarealet i akvariet utnyttes.


Plassering og liming av steinmodulene
Prosessen med å kappe til og bygge  steinmodulene har jeg ingen bilder av. Det hender at man blir så optatt med byggingen at man glemmer alt annet. Et gjennomgående problem med steinene jeg brukte er at det er en porøs og råtten bergart. Jeg var klar over dette på forhånd, men valgte allikevel å bruke disse steinene pga en mørk nøytral farge og en tiltalende form. Mellom steinene på bakglasset brukte jeg store fuger med silikon slik at steinene ble godt låst på tross av dårlig heft. Steinene er deler av råttent svaberg samlet langs Vestlandskysten. Noen av steinene ble splittet og hult ut, for deretter å bli limt sammen igjen. Resultatet ble noenlunde passende huler til mallene. Noen av hulene ble laget etter mål som skal være ideelle i forbindelse med lek. 

              
De første steinene ble limt på høyre side av akvariet.
               På den nederste steinen er en hule.
                                                                           
 Stein og hule på venstre side av
akvariet


  
              Varmekabelen er 7.5 meter lang og har en effekt
              på 50watt. Glassstøtten skal bære vekten til en
              av de større steinmodulene. Det går dype spor i
              steinen som passer til de tre glassveggene.
              Glassstøttene er limt på en tykk glassplate
               som igjen er limt til bunnen av akvariet. Dette
               fordeler vekten på en sikker måte og gjør at
               steinmodulen står på riktig plass i 
               forhold til resten.

  
Den ene steinmodulen hviler på
glassstøtten. Det går en 4mm
gjenget stang gjennom alle steinene. 
 


  
               Enda en støtte på venstre side av akvariet.

  
To steiner er boltet sammen. Modulen
har spor på undersiden som passer i støtten.        
                         Modulen er på plass på støtten. En del av
             jernstangen stikker ut på toppen. Stangen
             låser steinen som kommer over i posisjon.


   
        Innsugsboksen ble skjult med en sort
plexiplastplate. De to nederste utblådene
er synlige.

  


              Alle bitene er nøye tilpasset på forhånd.

   

  Stangen på toppen av det høye tårnet passer
i et hull i den flate steinen.


Her er alle de planlagte steinene og modulene på plass. Jeg hadde det ganske travelt med å få igang filteret og få puttet mallene oppi. Zebraene hadde vært forvist til et 73liters akvarium under byggingen. Resten av bakveggen måtte improviseres med en stein i ny og ne. Fra og med dette tidspunktet var akvariet i drift med fisk. For å lime på stein tappet jeg litt vann, renset glasset og limte. Jeg lot silikonen herde såpass at steinene satt av seg selv og fylte på vann igjen. Silikon herder bra under vann.

Etterhvert ble arbeidet med å lime opp stein midlertidig avbrutt av at en av hannene slapp sine 30 dager gamle valper ut av hulen. Blitzlampene måtte opp og byggeprosjektet ble satt litt på vent. Tror ikke yngelen ville tatt noe notis av at jeg fortsatte, men valgte å la det hele hvile litt og heller konsentrere meg om foring. Det passet uansett bra å få steinliminga litt på avstand og det var utrolig morsomt at drømmen om H. zebra yngel gikk i oppfyllelse med den nye innredningen.


Hypancistrus zebra yngel på glasset.Jeg brukte sjøsand i blandet kornstørrelse. Limte deretter en ny stein i ny og ne de kommende ukene. Måtte fortsette innredningen uten å forstyrre zebraene nevneverdig. Det er vanskelig å se pga. skyggen, men hele bunnarealet under innsugskassen er ganske åpent slik at mallene får god nok tumleplass. Kardinaltetraene ble satt i akvariet som renholdere av vannmassene.


Hele akvariet 9 måneder etter. Akvariet inneholder 7 voksne Hypancistrus zebra og et ukjent antall yngel. Bildet er sammensatt av flere bilder i Photoshop for å synliggjøre de sky fiskene.


Venstre side av akvariet etter 9 måneder. Bildet er sammensatt av flere bilder i Photoshop for å synliggjøre de sky fiskene.


Midten av akvariet etter 9 måneder. Bildet er sammensatt av flere bilder i Photoshop for å synliggjøre de sky fiskene.


Høyre side av akvariet etter 9 måneder. Bildet er sammensatt av flere bilder i Photoshop for å synliggjøre de sky fiskene.Håvard Støre Andresen - 03.12.2006