Naturlig plassering av stein

Stein er et fantastisk materiale å bruke i innredning av akvarier. Ganske  mange av biotopene våre akvariefisker kommer fra har store innslag av fjell, klipper, stein, grus og sand. Dette gjelder spesiellt biotoper med rennende vann eller kystområdene langs store innsjøer. Å forstå disse elementene er avgjørende for en naturlig innredning av akvarier.

Steinens natur
For å kunne legge stein i akvariet på en måte som oppleves som naturlig må man først forstå steinens natur. Med dette menes hvordan steinen helst bør ligge eller stå for å se mest mulig riktig ut. Dette vil variere veldig fra steintype til steintype. Den beste måten å tilegne seg kunnskap om hvordan stein opptrer på er å observere og gjerne fotografere landskaper i naturen. Det handler også om hvordan stein forholder seg til andre objekter som vegetasjon, sand og grus.

Å forstå steinens natur er vanskelig når man plukker den fra en hylle i akvariebutikken. Den beste måten å lære å beherske dette på er derfor å samle stein selv i naturen. Da kan man samtidig observere og fotografere omgivelsene man tar steinen fra.Bildene er fra Lyme Regis på sørkysten av England. Dette er et mekka for fossiljegere. Det var akkurat her Mary Anning i forrige århundre oppdaget de store fiskeøglene og svanehalsøglene. Mange av de viktigste funnene innen paleontologien er gjort langs denne kyststrekningen.


Da jeg var på strendene på sydkysten sommeren 2005 hadde det nylig gått noen store jordskred. Jeg fikk plukket med meg noen fossiler og små klippeblokker jeg senere kunne bruke i et akvarium. 

                                    

Akvarium på 73 liter innredet med stein og fossiler fra Lyme Regis. Denne bergarten gjorde vannet hardt og alkalisk. Dette passet bra for mine Micropoecilia picta. Et slikt akvarium er et fint ferieminne.

 

 Landskap i stein fra Vestlandskysten og akvarium fra samme område. Det gjelder å legge merke til retning på steinene og relasjonene mellom steinene. Bildet fra akvariet er tatt gjennom venstre sideglass for å vise retningen.Samme type landskap fra en litt annen vinkel. Akvariet er fotografert fra høyre side for å vise tilsvarende retning på steinene. Dette er ingen eksakt vitenskap. Man må bare prøve å erindre en type landskap mens man innreder akvariet.


Samme akvarium sett forfra. Ettersom tiden går får steinene en mer naturlig patina av alger og eventuell plantevekst vil sno seg rundt og mykne opp konturene. I dette akvariet på 720 liter har jeg gjort små og store forandringer hva gjelder steinplassering de seneste to årene. Steinene og sjøsanden er allikevel den samme.

Håvard Støre Andresen - 08.11.2006