Bokomtale: All about shrimps, crayfishes, & crabs (Aqualog)

Endelig kommer det en ny og mer omfattende bok om reker, kreps og krabber for ferskvann og brakkvann. Det har tatt sin tid før ferskvannsakvaristikken fikk opp øynene for virvelløse dyr og lavere organismer. I saltvannsakvaristikken har dette vært aktuelle akvariebeboere i lang tid. Heldigvis har dette endret seg radikalt og det som ble sett på som litt ”sært” på 80 og begynnelsen av 90-tallet har i dag mange tilhengere som nå synes dette er et av de mest spennende områdene innen akvariehobbyen.

Gode bøker og oppslagsverk har likevel vært mangelvare, selv om det finnes noen publikasjoner innen området. Aqualog er kjent for sine fotobøker for å beskrive mangfoldet av fiske arter innen akvariehobbyen. De har også utgitt en bok om reker, krabber og kreps (2003) i denne serien men den er på bare 65 sider. Det er mindre kjent at de også gir ut mer omfattede bøker av typen ”All about”, slik som denne boken.
 
Boken starter med en gjennomgang av systematikk, utfordringer rundt artsbestemmelse, samt anatomi og biologi. Siden kreps er forbudt å holde i Norge har kanskje ikke dette den største interessen, men hva er egentlig forskjellen på en reke og en kreps. Dette er ikke alltid like lett å forstå, og er noe av det denne delen av boken omhandler.
 
Etter dette følger kapitler om vekst vilkår, utfarging, kjønnsbestemmelse og oppdrett. Mange arter lar eggene drive ut i brakk eller saltvann for så å ha larvestadiet der, for siden å svømme tilbake til ferskvann. Her får man en god innføring de forskjellige formeringsformene.
 
Boken fortsetter med 4 mer artsspesifikke kapitler med henholdsvis reker, kreps, krabber og Anomura. De fleste kjente arter er nevnt selv om noen ikke er tatt med. Det er mange arter og familier etter hvert, så man går ikke mye i dybden på hver art. Dette er likevel den mest komplette artsoversikt jeg har sett i bokform så langt.
 
Det er spesielt gledelig at man har med et eget kapittel om Anomura. Dette dreier seg blant annet om krabbelignende arter fra sydamerika fra genuset Aegla. Disse skal være mer i familie med kongekrabbe enn vanlige krabber. Formelt sett kan det se ut som disse er lovlige i Norge siden de ikke er kreps. Jeg har ikke sett noen av disse artene på det norske markedet enda så det gjenstår å se om de vil bli tillatt. Det kan være et problem at flere av artene kommer fra subtropiske områder og fjellområder med noe kaldere vann. Dette kan gi mulighet for at noen av artene kunne overleve i norsk natur. Vi får håpe at disse spennende artene kommer til Norge og kan selges lovlig.
 
I den siste hoveddelen av boken ser man på arter og familier som ikke er omtalt under de andre hovedkapitlene blant annet pistolreker, hesteskokrabber, kreps fra Madagaskar og reker fra Malili sjøene på den Indonesiske øya Sulawesi.
 
Sulawesi rekene ser utrolig flotte ut og de er mye omtalt på internett. Hører at disse er på vei til det norske markedet om enn i begrenset omfang. De fleste artene skal la seg oppdrette greit i akvarium, men en av utfordringene er at Malili sjøene der de kommer fra har en ph på rundt 8,5. Nå skal de kunne trives ned mot ph 7, men her er det en del forskjell på artene i forhold til oppdrett.
 
Morsomt at forfatteren også skriver om ”pistolreker”. Dette er reker som bygger opp kinetisk energi i kloa som de kan utløse som en sjokkbølge som dreper eller slår byttet i svime for at de så kan spise det i ro og fred. Jeg var borti dette på midten av 80-tallet, men har bare funnet informasjon om saltvannsarter før brakkvann/ferskvannsarter nevnes i denne boken.
 

Konklusjonen blir at dette er et ”must have” for de som er interessert i reker, krabber og kreps til ferskvannsakvariet. Boken er ikke ”perfekt” men den gir den absolutt beste og mest dypt gående informasjonen jeg har hørt om så langt i engelsk språkdrakt. Det skal vist nok være gode bøker på tysk, men disse kjenner jeg ikke til i detalj. Boken kan med andre ord anbefales.
 

 

Hardcover: 200 sider
Utgiver: Aquaristik - Consulting & Service GmbH (1 Juni 2008)
Forfatter: Uwe Werner
Språk: Engelsk
ISBN-10: 3936027684
ISBN-13: 978-3-936027-68-6
Format: 30.5 x 22.4 x 1.5 cm
 
Den finnes også på tysk: ISBN: 978-3-936027-66-2

 


Geir Svendsen (PT) - 18.11.2008