Hvilke reker kan krysses?

Her er en oversikt over hvilke arter akvariereker som kan krysses:Crystal Red
tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Black Bee, alle artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).
Red Bee
tilhører biereke familien og kan krysse seg med Crystal Red, Black Bee, alle artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Black Bee
tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Crystal Red, alle artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Tigerreken tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Black Bee, Crystal Red, Snow Hvite Bee og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Bla Tigerreken tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Black Bee, Crystal Red, alle andre artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Sort Reke også kalt for Sort Tigerreke tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Black Bee, alle artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Crystal Red. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Snow Hhite Bee
tilhører biereke familien og kan krysse seg med Red Bee, Black Bee, alle artene av Tigerreker, Crystal red og Sort Reke. Antagligvis kan den også krysses med humlereken (Caridina breviata).

Humlereken Crystal Red kan antaglivis krysses med andre arter Caridina breviata og kan antagligvis også krysse seg med Red Bee, Black Bee, alle artene av Tigerreker, Snow Hvite Bee og Sort Reke.

Kirsebærreken tilhører familien Neocaridina og kan krysses med Sakura reken, Gul Reke, White Pearl og Blue Pearl.

Gul Reke tilhører familien Neocaridina og kan krysses med Sakura reken, Kirsebærreken, White Pearl og Blue Pearl.

Sakura Reke
tilhører familien Neocaridina og kan krysses med Kirsebærreken, Gul Reke, White Pearl og Blue Pearl.

White Pearl
tilhører familien Neocaridina og kan krysses med Sakura reken, Gul Reke, Kirsebærreken og Blue Pearl.

Blue Pearl
tilhører familien Neocaridina og kan krysses med Sakura reken, Gul Reke, White Pearl og Kirsebærreken.

Giftgrønn Reke tilhører Babaulti familien og innen denne familien finnes det også en blå variant, som denne kan krysses med. Det er ikke kjent at den kan krysses med andre arter.

Amanoreken trenger saltvann og brakkvann for at yngelen kan vokse opp. Ingen kryssninger med andre arter er kjent.


Kilde: Akvariereker.no - 26.01.2012