Xiphophorus couchianus - et lite bevaringsprosjekt i JAK

Jeg har i den senere tid fått tak i en del sjeldne levende­fødende  fisk  fra en venn i Skottland. For det meste Xipho­phorus (sverddrager) arter, deriblant en platy-type som heter  Xiphophorus cou­chianus.

Denne arten er ikke blant de peneste av Xiphophorus, men den er desidert blant de sjeldneste. Denne arten  hører til i nordøst -Mexico, og er  rangert som utryddningtruet. Den vi har her i Stavanger-området er fanget på  en plass som heter "La Huesteca Canyion", av en skotte ved navn David McAllister i 1998.

Det er mulig at den ikke finnes på denne lokasjonen lenger, da fangstplassen som er brukt de siste år, nå er rasert pga. ieibygging. Det finnes en annen lokasjon som heter "Apa Daca". X. couchianus fra denne plassen finnes I den tyske levende­fødende klubben - DGLZ.

Den ble beskrevet av Girard i 1859, og arten har dessverre aldri fenget helt blant akvarister. X. couchianus foretrekker pH mellom 7,5 - 8, og hardhet rundt 10. Temperatur ca. 22 - 23 grader Celcius.

X. couchianus har også et "butikknavn" (dessverre) som er "Monterey Platy".Dette kallenavnet blir også av og til brukt på X.variatus (indianerplaty), samt I noen tilfeller på flerfargede varianter av X.maculatus.

Den ble første gang oppdrettet her i Norge I 1991 av Svein Marthinussen, som var medlem i  Lillestrøm Akvarie Klubb. Han var en av de virkelig driftige innenfor levendefødende-miljøet i  Norge, og i Poecilia Scandinavia, men er nå dess­verre død.

X. couchianus er ganske kjedelig å se til. Den er liten av vekst, og er ikke spesielt fargerik. Den er gråbrun, med litt rødorange på sidene, med en langsgående svak sort stripe fra gjellelokk til haleroten. Hannene blir ca.3,5 cm mens hunnene blir noe større:  6 cm. Den har kroppsform som platyer flest, men den har en stor mage, slik at den ser evig drektig ut. Drektighetstid er ca. 28 dager. Hvor mange yngel den normalt kaster er  jeg usikker på.

Det kullet  som kom hos meg, ble født i et selskapsakvarie hvor det går en stim Priapella olmeca samt et voksent par Alfaro huberi, som sikkert syntes at det var godt med litt levendefor på vinterstid. (Begge disse artene er sjeldne lev­en­de­fødere -  red.anm.). Jeg fant 5 yngel i karet, hvorav en døde, så jeg har 4 stk. gående i en fødekasse pga. plassmangel.

Jeg har  hatt endel av denne arten med meg hjem, slik at jeg hadde noen til fordeling til andre poeciliamedlemmer og  levende­fødende interesserte. Petter Goa har fått 5 stk, Tom Narheim har fått 5 stk, og  Stein Arild Høiland har 8 stk., samt at jeg har mine 4 yngel.

Jeg håper at vi kan bygge opp en stor og god stamme av denne arten sammen, slik at den ikke forsvinner ut av akvariehobbyen igjen her i Norge.


John Morten Jensen - 23.10.2005
Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang
Reklame for plussmedlemskap