Caridina "serrata gruppen"

Caridina serrata er en av mange små Caridina arter fra Asia. Det engelske populærnavnet på denne reken er Zebra Shrimp. Ut fra denne og lignende arter har det oppstått en rekke kulturformer som er umulige å artsbestemme med sikkerhet. Ingen vet eksakt de opprinnelige lokasjonene til disse artene, annet enn at de fleste kommer fra områder i Sør-Kina. Dette er ikke presist nok til at lokasjonene kan sammenlignes med artsbeskrivelser gjort av
vitenskapsmenn. På grunn av denne navneforvirringen bruker vi begrepet "serrata gruppen" på endel arter og varianter. Når vi sier at en rekeart eller variant tilhører "serrata gruppen" mener vi bare at art er ukjent og den har nærmest identisk kroppsform med Caridina serrata.

Siden et fåtall av disse rekene faktisk er denne arten bruker vi Caridina sp. ´engelsk populærnavn´ i dyrebasen. Rekeartene i "serrata gruppen" kan være: C. cantonensis, C. sphyrapoda, C. nanoensis, C. apodosis, C. Yulinica, C. Wumingensis, C. mutata eller C. serrata.


Caridina cf. cantonensis ´Tiger Shrimp´


Caridina cf. breviata ´Bumblebee Shrimp´


Caridina cf. cantonensis ´Red Crystal Shrimp´

Fóring av reker
Hvis rekene holdes sammen med fisk trenger de ikke fóres. De vil leve godt på alger og det som er til overs etter fiskene. Hvis rekene holdes i artsakvarium uten fisk kan det være nødvendig å tilføre noe fór. Disse rekene er små og trenger veldig lite. Mengden for kan være omtrent en Tetra Tabimin på 50-100 reker annenhver dag. Det er selvfølgelig variabler å ta hensyn til, som tetthet av reker, algevekst etc. Det er viktig å ikke overfóre siden reker er følsomme for forurensning.


En god gjeng med Caridina cf. cantonensis ´Tiger´ rundt maten

Akvarium for reker
Akvariet for små reker trenger ikke være stort. Omtrent 15 liter er nok for en ganske stor gruppe. Filtrering kan være bunnfilter, luftdrevet hjørnefilter eller lignende. Ved bruk av powerheads eller utvendige pumper må filterinnsuget dekkes til med blåsvamp. Mange fiskearter går overraskende godt sammen med små reker. Her går det an å eksperimentere litt hvis man har nok reker.

Akvarier for denne gruppen reker bør holdes kaldt. Rekene tåler høye temperaturer kun i korte perioder. Størstedelen av året bør temperaturen være rundt 20-25 grader. Dette kan være problematisk i et typisk akvarierom som ofte er for varmt på grunn av den samlede energien fra lys og  pumper. For å holde temperaturen nede kan akvariet gjerne være uten dekkglass og ha beskjeden belysning. Varmekolbe er sjelden nødvendig i et rekeakvarium. I Asia er det vanlig å bygge små kjøleanlegg til rekeakvarier.


Artsakvarium for reker

Oppdrett
Oppdrett går på mange måter av seg selv. Rekene i ´serrata gruppen´ formerer seg etter den spesialiserte modusen. De produserer omtrent 20-30 ganske store egg som klekkes til små miniatyrreker som ikke krever annet fór enn foreldrene. Rekeyngel er selvfølgelig små og må ikke suges inn i åpne filterinnsug. Begge kjønn bør være representert for at det skal bli noe særlig oppdrett. Jeg anbefaler derfor å anskaffe minst 10 reker av samme art. Personlig kjøper jeg aldri mindre enn 15, og gjerne 30 for å komme raskt i gang. Desverre er det ikke så mye reker i zoo-butikkene. Spør betjeningen, så kan de sjekke sine lister og fortelle deg hva som er tilgjengelig. Listene forandres ukentlig, så du kan gjerne spørre ofte.


Caridina cf. cantonensis med egg


Endring i systemattikk 3/5 2007
Caridina sp. `bee`              er nå        Caridina cf. cantonensis ´bee´
Caridina sp. `Crystal Red`   er nå        Caridina cf. cantonensis `Crystal Red`
Caridina sp. ´Tiger Black´    er nå        Caridina cf. cantonensis ´Tiger Black´
Caridina sp ´Tiger´              er nå        Caridina cf. cantonensis ´Tiger´
Caridina sp. ´Blue Tiger´      er nå        Caridina cf. cantonensis ´Blue Tiger´

Cf. foran artsnavn betyr at arten ligner og kan være arten som er oppgitt.

Caridina "serrata gruppen" er ikke lenger et særlig aktuellt begrep pga. disse endringene.


Håvard Støre Andresen - 07.11.2006