Grønn reke, Caridina cf. babaulti

Caridina cf. babaulti er en liten ferskvannsreke som ofte er kraftig grønn i fargen. Arten har et temmelig langt rostrum (hode) og en rygglinje som ikke forandrer seg med alder. Caridina cf. babaulti  er mer langstrakt enn lignende arter. Reker med kraftig grønnfarge er som regel mest ettertraktet og har gitt reken dens populærnavn.

Caridina cf. babaulti kommer opprinnelig fra India


Grønn reke

Akvariet, Vannverdier og fóring
Caridina cf. babaulti bør holdes i veletablerte akvarier med mose eller andre finbladede planter. Dem kan holdes med små fredelige fisk, men det optimale er et rent artsakvarium på 20 liter eller mer.

Temperaturen bør være vesentlig høyere enn hos andre dvergreker. 25-30 grader er optimalt. Ph skal være 7 eller noe høyere og gh bør ligge på 8-20 dgh. En enkel måte å oppnå riktige vannparametre på er å bruke gibs og kalk i akvariet. Dette kan graves ned i substratet slik at det ikke er synlig. Vannet i et rekeakvarium skal alltid være fritt for kobber, klor og andre giftstoffer. Vannet kan filtreres gjennom bunnfilter eller små luftdrevne svampfilter.

Som alle andre dvergreker er Caridina cf. babaulti altetende. Dem beiter mye på alger og ditrius. Rekene bør fóres med knuste erter, rekepellets, mygglarver etc.


Artsakvarium for grønn reke

Oppdrett
Caridina cf. babaulti praktiserer den spesialiserte modusen for formering. På tross av dette er yngelen svært liten og saktevoksende. Hunnen bærer omtrent 60 egg hver 6 uke.

For at de små rekebarna skal finne nok å spise bør akvariet være veletablert med et godt lag slam og ditrius. Avl regnes som noe vanskelig. Produksjon av yngel er vesentlig mye større i rene artsakvarium uten trussel fra fisk.


Hunn med egg


Variabel art
Caridina cf. babaulti er en ekstremt variabel art. Fargen varierer endel mellom rødbrunt, oransje  og grønt. Hvis man ønsker kan man avle selektivt på en av variantene.
 
Alle rekene på bildene under er fra samme stamme.


Orange eksemplar


Brunt eksemplar med tegninger på ryggen


Mørkebrunt eksemplar med kremfarget ryggstripe.


Håvard Støre Andresen - 03.05.2007