Filtersystem bak BTN-bakgrunn (DIY)

En BTN-bakgrunn bygger endel ut i karet og skaper dermed et større volum bak selve bakgrunnen. På nett finnes en fin beskrivelse av hvordan dette "tomvolumet" kan nyttes til et større innebygd filter. Den måten å bygge filter på fant jeg fort ut ville være ideelt for mitt oppsett. Den store fordelen med dette er, foruten å nyttiggjøre se volumet bak bakgrunnen, at en slipper et utvendig filter og dertilhørende slanger inn og ut av karet. En kanskje like stor fordel, om ikke større, er jo at et slikt innebygd filter vil ha et mye større effektivt filtervolum enn et utvendig filter vil ha. Billigere er jo dette også. For meg ble dette prosjektet endel billigere enn om jeg måtte kjøpe alle deler da jeg i fotokonkurransen også vant både silikon og pumpehode m/filterpatron. Det eneste jeg hadde å kjøpe inn var filtermatte som kom på en 2-3 hundrelapper på nett. Nedenfor viser jeg hvordan jeg har bygd og satt opp filtersystemet bak min bakgrunn. Den skiller seg litt ut fra nevnte beskrivelse jeg fant på nett.

 
Bak en BTN-bakgrunn blir det et større tomvolum. Dette kan enkelt nyttiggjøres til et
stort innebygd filtersystem. Bildet er tatt fra kortenden på venstre side av akvariet.

 
Bildet viser her høyre side. Her skal pumpehodet plasseres.

 
En stk. blå filtermatte i størrelse 50x50x10cm ble benyttet. Denne har porestørrelse
ppi 10, dvs. den grove typen. Denne lar seg svært lett skjære i med både en skarp
kniv og tapetkniv.

 
Filtermatten jeg kjøpte hadde en tykkelse på 10 cm. Jeg delte filtermatten opp slik at
jeg fikk stykker på 5 cm tykkelse. Disse ble avpasset i bredden slik at de lot seg
presse inn mellom bakglasset og bakgrunnen.

 
Ved hjelp av tre biter av filtermatten laget jeg fire kammere. Helt til høyre et lite
kammer bak innsuget i bakgrunnen. Helt til venstre skal pumpehodet plasseres.
Høyden på mattene er her 50 cm og er presset inn under glasslisten oppe.

 
Terninger i størrelse ca. 4x4 cm ble skåret ut. Disse vil utgjøre hovedvolumet av
filteret.

 
Terningene er på plass i det ene filterkammeret. Dette filterkammeret er ca. 40 cm
bredt, omtrent 45 cm høyt og tykkelsen mellom 10-20 cm. Innsugsristen ses nede til
høyre. Den hvite ledningen er varmekabelen som er tredd under bakgrunnen.

 
Her ses endel av "terningfilteret" ovenfra. Det er i første rekke filtermatten til venstre
som først vil måtte renses da vannet først må gjennom dette. Det sies at et
filtersystem som dette nærmest er "vedlikeholdsfritt".

 
Det "ledige" filterkammeret ser jeg for meg å kunne brukes til bl.a. torvfiltrering.
Varmekolber er det jo også plass til. Kommer til å plassere en varmekolbe i første
kammer der innsugsristen er.

 
Pumpehodet med filterpatronen er plassert og koblet til utblåset. Pumpehodet er av
merke "AquaClear Powerhead 802" og skal kunne pumpe ca. 1500 l/t.

Denne artikkelen er også å finne på www.aquadigital.net
Bjarne Sætrang - 17.10.2005
Tilfeldig bekjentskap
© Atle Christiansen
Reklame for plussmedlemskap