Hjemmelaget oksehjertefor

Innledning

Etter å ha deltatt i forskjellige debatter rundt foring av discus fant jeg ut at det var på tide å sette seg ned å oppsummere litt rundt emnet for til discus. Slik jeg ser det er det to hensyn som spiller en viktig rolle.

 Oppforing av ungfisk, det vil si fra yngel til fullvoksen fisk

 Vedlikeholdsforing av fullvoksen fisk

Konvensjonelt for til discus er i hovedsak

 Tørrfor, herunder flakfor og granulat

 Frossent for, herunder oksehjerte, mygglarver, daphnia, rekemiks osv.

 Levende for som for eksempel Daphnia, artemia, kompostmark osv.

 Levende for finnes også som frossent for

Discus er rimelige store fisk slik at de har behov for proteinrikt for. Dette gjelder spesielt i oppveksten. Rimelig ofte kan man se discus som har feile proporsjoner som kan skyldes sykdom eller feilernæring.

Striden rundt foring har ofte oppstått rundt diskusjonen om foring med oksehjerte kontra tørrfor/granulat. Oksehjerte inneholder animalske proteiner, mens tørrfor inneholder proteiner fra planter.

Proteiner

Ordet protein kommer fra det greske ordet proteios, som betyr "det viktigste". Dette er en treffende beskrivelse, siden proteiner spiller en avgjørende rolle for kroppens biokjemi og fysiologi. Protein er kroppens viktigste byggemateriale og finnes i alle levende celler, hvor de utgjør mer enn 50 prosent av tørrvekten. Det finnes særlig mye protein i animalske produkter som kjøtt, fisk, fjærkre, egg, skalldyr og meieriprodukter, samt i bønner, linser, erter, nøtter og frø.

Det er nytteløst å kun snakke om proteiner som en felles betegnelse på det stoff alle benytter for å bygge opp kropp, enten det er hos menneske eller fisk. Proteiner er sammensatt av lange kjeder av små molekyler som kalles aminosyrer. Mange proteiner inneholder flere hundre aminosyrer, hvorav alle proteiner er bygd opp av 20 forskjellige aminosyrer, hvorav ni regnes som essensielle.

Det betyr at kroppen ikke kan lage mer enn 11-12 aminosyrer selv, og resten må følgelig komme fra maten vi spiser. Av den grunn blir kvaliteten på ulike proteintyper gjerne klassifisert etter mengden og forholdet mellom de essensielle aminosyrene. Proteiners biologisk verdi sier noe om i hvilken grad de inneholder alle de essensielle aminosyrene.

Animalsk protein har så høy biologisk verdi at de alene dekker behovet for protein, men mange planter er ubalansert og vil derfor alene ikke være en god kilde til protein. Proteinkvaliteten kan imidlertid bli fullverdig om man setter sammen planteproteiner som utfyller hverandre.

Dermed blir det slik at mange forprodusenter tilsetter proteiner fra planter i sitt for og kan da si at deres produkt inneholder 50 % protein, men dessverre vil ikke dette dekke fiskens behov. Når de da i tillegg tilsetter opp mot 15 % aske(oppmalt bein) så sier det seg selv at her skal man styre unna. Med oksehjerte er ikke dette mulig og fisken får det som den har behov for av proteiner.

Bakdelene med oksehjerte er åpenbare og kort fortalt er dette forurensing av vann samt vitaminmangel. På bakgrunn av dette er jeg tilhenger av å lage foret selv(tilfører vitaminer) samt nøye med renhold og vannbytte. Når det gjelder kalkunhjerte så er dette et vanlig substitutt i utlandet. Tilgjengeligheten kalkunhjerter er ikke akkurat overstrømmende og med tanke på salmonellaproblematikk i fjærkre så står jeg over.

Kjøpe oksehjertefor

Velger man å kjøpe ferdig laget oksehjerte i butikken skal man være klar over at dette som oftest er rent oksehjerte og vil derfor ikke inneholde nødvendige vitaminer. Vitamin B2(riboflavin) er nødvendig når kroppen bryter ned fett, karbohydrater og proteiner og omdanner disse næringsstoffene til energi. Så her må man være sikker på at man tilleggsforer med for som har nok og riktige vitaminer

 

Lage oksehjertefor selv

Med tanke på at unge discus skal ha ofte for samt at de får i seg nok proteiner og vitaminer er fordelen med å lage foret selv ikke til å se bort i fra. Foret blir meget rimelig i forhold til å kjøpe så dette er heller ingen bakdel.

Jeg benytter reker i forhold 1/6, altså 6 deler oksehjerte og 1 del reker. Har aldri vurdert rekemiks som hovedfor og dermed ikke satt meg skikkelig inn i forskjellen på næringsinnholdet mellom disse.

 

Ingredienser

Kommentar

Oksehjerte 1,5 kg

Alt av fett og sener skjæres bort. Regn med 50% svinn

1-2 Rød paprika

Inneholder 86 mg C-vitaminer per 100 gram.

250 gram reker

Her kan man velge å skjære av hodet på rekene da disse er litt vanskelig å få skikkelig oppmalt. Bare sørg for at vekten på 250 gram opprettholdes

1 liten boks Tetra Diskus

Inneholder vitaminer samt at det fungerer som bindemiddel i lag med gelatinplatene

8 store båter hvitløk

Nyere forskning viser at hvitløk beskytter mot hjerte- og karsykdommer. Dessuten vet vi at denne aromatiske urten beskytter mot diverse bakterie-, sopp- og virusinfeksjoner. Hvitløk har også en positiv effekt på eventuelle tarmparasitter.

4 Gelatinplater

Kan med fordel tilsettes foret for å forhindre at det blir mye "fos" som discusen ikke klarer å få tak på.

Multivitamin 10 kapsler

Helsekostbutikker selger 100% naturlig multivitamin i pulverform. Disse er meget enkle å forholde seg til når man skal blandet det i foret. Solaray og heter Spektro multivitamin. Denne inneholder også spirulina.

Spinat 200 gram

Rå spinat inneholder mye oksalsyre. Oksalsyre er en "kalktyv" og derfor er det viktig å tilsette multivitamin som også inneholder kalk i foret. Oksalsyre kan også gi litt forstyrret fordøyelse, derfor kan man forvelle spinatbladene litt på forhånd og slå ut kokevannet. Da vil en del av denne syren forsvinne.

Om foring med oksehjerte

Har ikke tall på alle de timene jeg har jaktet rundt på nettet etter tips om for for discus og det hele ender opp med proteiner. Proteiner fra planter er ikke nok for discusen. Her må man sette sammen flere typer planter for å komme frem til samme resultat som med animalske proteiner. Det eneste som avviker er fra hvilket dyr man henter basisen fra. Noen benytter Kalkun og andre oksehjerte, men hele tiden er det proteinmengden man er ute etter.

Samtidig skal man være klar over at fettnivået må holdes nede. Hvis man overforer med oksehjerte/kalkun blir resultatet at fisken omgjør proteinet til fett og lagrer det. Med andre ord så går man et skritt frem og to tilbake.

Jeg har ennå ikke sett flakfor som inneholder animalske proteiner og som har innhold av aske lik 0. For eksempel Tropical D50 Plus og Tetra diskus har proteiner fra planter.

Det er også viktig å skille mellom voksne discus og fisk under oppforing. Voksne discus har på langt nær behov for den samme foringen med rikt proteininnhold som små fisk. Oksehjerte forer jeg kun tre ganger i uken. Jeg sper på med mygglarver, mark, Tetra Discus, litt reker.
Hvis man tar utgangspunkt i de "brikettene" til Fina fisken ca 1x1 cm så beregner jeg en halv brikett per fullvoksen discus.  Når det gjelder discus i oppvekst så må man se det hele litt an.  Det som er viktig er at det ikke blir liggende restfor på bunnen da oksehjerte er svært forurensende.

Som sagt tidligere er det ikke selve kjøttet som er avgjørende, men at proteinet i foret skal inneholde alle essensielle aminosyrer. Finner man vegetabilsk protein som har dette så er det ikke noe i veien å benytte vegetabilsk protein.

Med vegetabilsk protein så må man finne en metodikk for å omgjøre dette til fiskefor, dette vil i praksis være uoverkommelig for vårt kjøkken da jeg ikke ser for meg at noen skal være i stand til å frysetørre eller ekstrahere proteiner ut av planter.

Ser man på L-malller er det mange av disse som har behov for ganske mye proteinrikt for. Mine L008/L260 er en slike maller og disse responderer glimrende på moderate mengder med oksehjerte.

Proteinrikt for skal man være forsiktig med da man lett kan få fete fisk. Skal man fore med dette må man komme frem til et forregime som ikke blir for meget for fisken.

Vekstraten på discus de 15 første månedene er såpass stor at her skal man gi oksehjerte 3-5 ganger om dagen. I starten fikk mine 4-5 ganger om dagen, ved 10 cm størrelse var jeg nede i 3 og ved 15 cm 1-2 ganger om dagen. Nå får de oksehjerte 3 ganger i uken og de får for kun en gang om dagen. Hele tiden er det snakk om å gi dem det de klarer å spise opp og ikke mer.

Fremgangsmåte for å lage eget oksehjertefor

Oksehjerte som fås kjøpt hos slakter eller kjøttbutikk innheholde mye sener og hinner som må fjernes.

Hjertet må man betale 30-40 kroner kg for. Jeg bruker å ta hardt i slik at jeg kan være raus med kniven når jeg renskjerer kjøttet.


Jeg skiver opp hjertet og skjerer bort 3-5 mm kant rundt slik at jeg får bort det meste av sener og hinner. Når jeg er ferdig har jeg skjert bort ca 50 % av opprinnelig vekt på kjøttet 

Her er utgangspunktet for et vellykket for.

- Reker
- Tørrfor
- Hvitløk
- Multivitamin
- Spinat
- Paprika
- Gelatinplater
- Oksehjerter

Prosessen er nå å få blandet det som er enkelt å kappe opp. Alt av grønnsaker og reker kjøres gjennom hurtigmikser til det er en grøt. Multivitamin blandes også inn. Jeg benytter multivitamin i pulverform. Spektro er 100 % naturlig og inneholder også spirulina.  Kapslene fjernes før multivitaminet sette til blandingen.

Rekene kjøres inn med skall og det hele. Får man tak på råe reker er dette det beste da man slipper å få inn for mye salt. Vanner man rekene for å få bort noe salt så holder dette.

Her er det viktig å følge med at skallet og følehornene blir skikkelig malt opp.  Alternativt kan de tykkeste fjernes før de går inn i foodprosessoren/kverna.

Sjefstriks nummer 1.

Jeg benytter kvern til kjøttet. Har man en kraftig foodprosessor kan man benytte denne, men da mister man en bieffekt av kjøttkverna. Det har seg slik at de senene i kjøttet man ikke fikk skjert bort setter seg fast i lokket på kverna. Disse senene ønsker man ikke inn i foret da disse er meget tungt fordøyelig.  Ved at de sitter fast i kverna kan man åpne denne med jevne mellomrom og fjerne disse.

En annen bieffekt ved bruk av fruens kjøttkvern er at hun ikke ser med blide øyne på "tullingen" som holder på.

I lag med kjøttet blandes den ferdige grønnsak/rekeblandingen


Når alt kjøttet og grønnsakene er kjørt gjennom kverna tilsetter man gelatinplatene til slutt. Rør skikkelig rundt slik at grønnsakene og kjøttet blandes skikkelig.

Sjefstriks nummer 2.

Ta vare på formene som man får ved kjøp av frossentfor. Disse er uvurdelig når man skal legge ut oksehjerteforet i passelige stykker. Det er en fordel at foret holder omtrent samme tykkelse slik at det er lettere å beregne mengde ved foring av fiskene


Blandingen legges ut i former eller som en kake med 0,5 cm tykkelse. Lager man kake benytter man et pizzahjul og lager et mønster med biter på 1x1 cm. Dette er passelig posjonsbiter.

Foret vil kreve tilvenning på discusen. Disse er litt sære i matveien og ikke lette å få til å ta nytt for.

Skal man fore opp yngel er hjemmelaget oksehjertefor et must for å få disse opp i full størrelse. Det er også en stor fordel å vite at hovedforet inneholder alt det en discus har behov for.

Ensidig foring på discus har lett for å medføre sykdommer og vitaminmangel. Hjemmelaget oksehjertefor kan virke ensidig, men innholdet med tanke på næring er uovertruffent.


Geir Kristiansen - 21.06.2006
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen
Reklame for plussmedlemskap