Vannverdier


Som akvarist må man faktisk også lære seg litt om vannkjemi. Selv om man skulle tro det var biologien som var viktigst, er kjemien en forutsetning for at det skal være liv og røre i akvariet ditt.

Mange nybegynnere har kjøpt seg akvarium, dratt hjem med noen poser med fisk, fylt akvariet med vann og sluppet fiskene uti. Det har gått bra et par uker, men plutselig døde alle fiskene...
Hva skjedde?

Dersom du kjøpte akvarium i en dyrebutikk fikk du kanskje med en flaske AquaSafe og beskjed om at bruker du dette, så er alt greit. Så enkelt er det dessverre ikke. AquaSafe uskadeliggjør en del stoffer som kan finnes i drikkevannet, men her i Norge har vi generelt så bra vann i springen at AquaSafe sjelden er nødvendig!

Syklusen
I starten er akvariet rent - naturlig nok. Når fiskene har vært i akvariet en stund vil avfallsstoffene fra disse få andelen ammoniakk (NH3) i vannet til å stige. Ammoniakken er giftig for fisken. I et velfungerende akvarium brytes ammoniakken ned av bakterier som lever i filteret, og gjør denne om til nitritt (NO2) som dessverre også er giftig for fisken, men en ny gjeng bakterier står klar til å gjøre nitritten om til nitrat (NO3), som er ufarlig og faktisk er et næringsstoff for planter og alger i akvariet.

I et nytt akvarium tar det derimot opptil 4-6 uker før bakteriene er mange nok til at de får kontroll på situasjonen, derfor er det viktig at man ikke har mye fisk i akvariet i starten, men gir bakteriene tid og fred til å bli mange og flinke. Først må de bakteriene som gjør ammoniakk til nitritt vokse. Derfor vil ammoniakk-nivået øke den første uken, men deretter sakte gå nedover når de første bakteriene har etablert seg. Når nitritten tar over, utvikles bakteriene som tar seg av disse, og det tar flere uker før disse har kontroll på situasjonen.

Er alt greit etter 6 uker da?
Da ligger ting bedre til rette, men det er viktig å ikke fylle opp akvariet med masse fisk på en gang, men fylle opp sakte men sikkert. For mange fisk betyr flere avfallsstoffer, og det betyr at det trengs flere bakterier. Bakteriekulturen trenger tid for å utvikle seg! Du må også bytte vann med jevne mellomrom. Les mer om det under.

Fins det noen snarvei?
Det er alltid en fordel å starte ett nytt akvarium med "friskt" slam fra et velfungerende akvarium. På den måten starter man akvariet med mange flere gode bakterier enn om man startet uten noen ting. Man kan derfor starte å ha i fisk litt tidligere enn ellers. Man må likevel følge godt med på vannverdiene i oppstartperioden, og ikke belaste akvariet for mye for raskt.

Hvordan passe på vannverdiene?
Her kommer kjemien inn. Du trenger testesett!
Det finnes flere produsenter av testesett, men den mest utbredte er Tetra. Det er en viss forskjell i kvalitet på de ulike produsentene.

En enkel hurtigtest er teststrips. Dette er små papirstrimler som du dypper i akvarievannet et par sekunder, så kan du lese av verdiene for nitritt, nitrat, GH, KH og PH etter ett minutt. De er relativt dyre, men de fåes svært mye billigere i enkelte nettbutikker enn i vanlige dyreforretninger. Det er varierende kvalitet på teststrips og verdiene må i beste fall sies å være rådgivende. Teststrips gir absolutt ikke nøyaktige resultater.

For nøyaktige resultater må man bruke dråpetester. f.eks. Tetratest Laborett. Alle som driver med akvarium bør ha dråpetester og teste vannet jevnlig.

Det finnes for øvrig også fancy elektroniske tester som du kan koble til PC'en din!

Du kan også ta med akvarievann i en helt ren beholder (ikke rengjort med såpe) til din lokale akvariebutikk. De aller fleste kan teste vannet for deg, gratis eller billig.

GH, KH, PH, DH, hva i all verden?

NO2
Det ALLER viktigste du må passe på i akvariet ditt er NO2 (nitritt). Dersom nitritten slår ut med mer enn 0,3 på testen din, må du bytte 20-40% av vannet med friskt vann hver dag inntil verdien stabiliserer seg på ett nullnivå, ellers risikerer du at alle fiskene dør av forgiftning.

NO3
NO3 er som skrevet før ikke direkte farlig, men dersom nitrat-verdiene er for høye, kan det tyde på problemer med avfallstoffer i akvariet.

GH
GH måler den generelle hardheten i vannet. Det er dette som måles når vi sier at vannet er "hardt" eller "bløtt", og det har å gjøre med mengden kalsium/magnesium i vannet. Ulike fisker vil ha ulik mengde GH. F.eks vil fisk fra Amazonas ha bløtt vann, fordi vannet i Amazonas er bløtt, mens mange levendefødende arter foretrekker hardt vann (GH på over 10) for å trives best. Dersom du har sand eller stener i vannet som inneholder kalk vil det ofte øke GH.
I Oslo er det svært bløtt vann i springen, derfor er det ofte viktig å tilføre hardhet med GH-salt. (avhengig av fiskeart). dH er forøvrig måleenheten for GH. (Ja, vanskelig skal det være!)

KH og pH
pH måler surheten i vannet. Såkalt nøytralt vann har en pH-verdi på 7, og springvannet har som regel ca nøytral pH-verdi. De fleste vanlige akvariefisker foretrekker nøytralt vann, men ingen fisker liker at surheten svinger opp og ned, så det aller viktigste er en stabil pH!

KH-testen måler mengden bikarbonat i vannet. Dersom ikke mengden KH i vannet er høy nok, vil pH-verdien gå opp og ned med mengden Co2 i vannet, og det er ikke sunt for fiskene. Co2-verdien vil nemlig svinge fra natt til dag fordi plantene forbruker Co2 om dagen, men ikke om natta.
KH fungerer som en "buffer" for pH. Øker man KH-verdien i ett kar med lav pH, øker man som regel også pH-verdien. KH økes med bikarbonat-salt (natron).

Noen fisker vil ha surt vann, og man kan øke surheten i vannet med å filtrere vannet gjennom f..eks. torv, eller bruke visne eikeblader i akvariet. Hvilken PH fiskene dine vil ha, kan du finne i et oppslagsverk, eller finne informasjon om på nett.


Bytte vann?
Selv i et velfungerende akvarium vil de skumle stoffene samle seg opp over tid og blir skumlere og skumlere. Derfor er det viktig å bytte vann regelmessig. Hvor mye og hvor ofte, kommer litt an på hvor stort akvarie du har og hvor mye fisk/planter du har, men dersom du bytter ca 20-30% vann en gang i uken, er du ganske trygg. Du må aldri finne på å skifte alt vannet på en gang!

Rense filter?
Filteret bør ikke renses før det går tett! Filteret/filtermaterialet bør heller ikke skylles under springen!
Dersom filteret blåser ut lite vann kan det være lurt å rense det. Ta i så fall filteret ut av akvariet, og skyll det lett i akvarievann i en bøtte eller bolle og fjern skitt med fingrene. Slammet og skitten i filteret lukter gjerne som jord dersom det er friskt. Illeluktende filter tyder på uønskede bakterier. Dersom filtermaterialet (ofte en svamp) byttes, bytt bare halvparten! Klipp det i to dersom det ikke allerede er delt fra før. Det er nemlig på denne svampen de snille bakteriene sitter som gjør ammoniakk og nitritt om til ufarlig nitrat!

Det er mye å huske på, og det er ikke så greit å skjønne alt dette med en gang, men dersom man bruker litt tid på å sette seg inn i dette, og tar vannbytte/måling av vannverdier alvorlig, øker du sjansene betraktelig for å få et friskt akvarium der fiskene vokser og trives!


Holger Lockertsen - 15.10.2005