Tid for levendefôr!

Når bjørka skyter "musører" og sola har begynt å varme opp vann og dammer, ja da er det jammen på tide å finne fram bøtter, spann og levendefôrhåven igjen.

 

Tid for levendefôrfangst!
Tid for levendefôrfangst!


Det beste og kanskje mest naturlige fôret en kan gi akvariefiskene sine er det vi med en
samlebetegnelse kaller "levendefôr". For nye akvarister i hobbyen kan dette virke litt rart å høre da de i zoobutikkene får kastet etter seg den ene "bare-må-ha-boksen-fôr" etter den andre. Tørt og kjedelig, selv om det fôret sikkert er godt tilpasset akvariefisken vår med tanke på sammensetning av næringsstoffer. Vel, fisken skal jo også trives godt da og kanskje også få tilfredsstilt en innestengt, naturlig atferd, nemlig jaktinstinktet, å jage byttedyr. For mange fisker er det jo helt naturlig å fange små insekter og krepsdyr som kommer i deres vei. I akvariet er det lite av dette til vanlig. Da er det bare å finne fram utstyret å komme seg ut til nærmeste dam eller vann.

 

 

Det er bare å finne fram utstyret å komme seg ut til nærmeste dam eller vann
Det er bare å finne fram utstyret å komme seg ut til nærmeste dam eller vann


Stillestående dammer og vann kan inneholde en myriade av smått liv som våre akvariefisker vil sette stor pris på. På vårparten blomstrer dette livet opp etter en dvaleperiode gjennom vinteren. Sola varmer opp vannmassene og de små krepsdyrene og insektlarvene begynner å røre på seg igjen. Noen håvdrag med en finmasket håv gir en pekepinn på hva som har begynt å røre på seg nede i vannet. Det er gjerne mygglarver en kan finne mengder av i stillestående dammer på vårparten. Svarte mygglarver. Disse livnærer seg på slam og bakterier (de hvite mygglarvene en kan komme over er rovdyr og kan i verste fall ta små fiskeyngel i akvariet! For større fisker i akvariet er det ingen fare og da er dette også svært godt levendefôr). De svarte mygglarvene har ord på seg til å trigge lek hos fisk. Næringsrike "bomber"altså.

Svart mygglarve
Svart mygglarve (Foto: Sonja Cygnel)


Jo varmere i vannet og jo mer næring i vannet så vil en utover våren og sommeren kunne oppleve store mengder med dafnier. Et lite krepsdyr som beiter alger i vannmassene. De store forekomstene av dafnier finner en gjerne i dammer og vann hvor vannet blir naturlig gjødslet av fuglelivet, for eksempel av ender.

 

 

En håndfull dafnier!
En håndfull dafnier!

 

Store mengder levendefôr!
Store mengder levendefôr!

 

Dafnier
Dafnier


Cyclops er også et finfint levendefôr. Dette er også små krepsdyr og kjennetegnes gjerne av to eggsekker på bakkroppen.

 

 

Cyclops
Cyclops


Svevemygglarver eller hvite mygglarver som de også kalles er et godt levendefôr. Larvene til svevemyggen, hvite mygglarver, er små rovdyr og livnærer seg bl.a. på dafnier i vannet. Det er særlig på høsten og forvinteren at de hvite mygglarvene er best å fange da de på denne tiden av året har feitet seg opp gjennom hele våren og sommeren. Da fremstår de som fine "proteinbomber" for fiskene våre.

Svevemygglarve, hvit mygglarve
Svevemygglarve, hvit mygglarve

 

 

Gråsugge, Asellus aquaticus, er et lite krepsdyr på opptil halvannen centimeter som litt større akvariefisk vil sette pris på. Gråsuggene lever i vann av råtnende plantemateriale, detritus.

 

Gråsugge
Gråsugge

 

Næringsrike vann med rikt fugleliv er gode fangstplasser for levendefôr til fiskene våre
Næringsrike vann med rikt fugleliv er gode fangstplasser for levendefôr til fiskene våre


Det er mange forskjellige, små organismer en kan få med i håven når en er ute og fangster. Det meste kan brukes til akvariefiskene, men det er alltid noen som en ikke trenger å ta med. Røde, små midd er ikke fiskene så veldig glade i. Disse er ikke større enn et par millimeter eller to men kan skape trøbbel for bitte små fiskeyngel i akvariet. Larver/nympher av øyenstikkere og libeller er rovdyr i vannet. Disse kan bli store, flere centimeter lange, og lett ta fiskeyngel og små fisker. For store fisker i akvariet så er det ingen større fare. Dette siste gjelder også flere arter av vannkalvlarver som også opptrer som små rovdyr i vannet.

 

 

Vannmidd er små rovdyr!
Vannmidd er små rovdyr!

 

Rovdyr!
Rovdyr!

 

Vannkalvlarve
Vannkalvlarve


De beste plassene for levendefôrfangst er altså små, stillestående dammer. Å fangste levendefôr i større vassdrag og vann der det også går fisk kan gi en risiko med tanke på parasitter vi ikke ønsker å ta med oss inn i akvariet.

Av utstyr en trenger til levenfefôrfangst så er dette ikke de største investeringene. En finmasket håv på langt skaft kan skaffes i zoobutikkene. Evt. kan en skaffe en finmasket akvariehåv og montere denne på et langt skaft ala kosteskaft. En bøtte med lokk er også et must. Eller noe tilsvarende. Skulle en komme over de store mengder på en og samme fangsttur så kan en gjerne fryse ned det levendefôret en ikke får benyttet levende de første dagene etter fangsten. Jeg har benyttet tomme "Fina Fisken" frossenfôrbrett til nettopp dette. Etter å ha skyllet fôret i en finmasket håv under kaldt vann i springen, smører jeg levendefôret utover brettet med en smørkniv. Deretter rett i frysen. På denne måten kan en også minske risikoen for eventuelle parasitter. Da har jeg lagret masse gratis, naturlig frossenfôr til senere bruk.

 

 

Finmasket håv på langt skaft er et must til fangst av levendefôr
Finmasket håv på langt skaft er et "must" til fangst av levendefôr


Å se fisken oppleve å få "bade" i levendefôr er virkelig et syn. Det er tydelig at jaktatferden
tilfredsstilles hos fiskene når de aktivt må jage rundt etter mat. At å fôre med slikt levendefôr gir fisken en bedre kondisjon og også ofte trigger til lek, er helt sikkert. Nærmere naturen kommer nok ikke fiskene våre enn i slike øyeblikk når de jager den levende maten.

Å se fisken bade i levendefôr i akvariet er virkelig et syn!
Å se fisken "bade" i levendefôr i akvariet er virkelig et syn!


Takk til Sonja Cygnel for lån av bilde av svart mygglarve!

Denne artikkelen er også å finne på www.aquadigital.net.

 


Bjarne Sætrang - 29.04.2007