Algeetende fisker til selskapsakvariet

For den ferske akvarist kan oppsettet av det første akvariet bli en flott opplevelse. Fine fisker, klart vann og planter i skjønn harmoni er vel den store drømmen for de fleste. Vel, ofte så kommer de, og i mengder, - nemlig algene!

Nå skal vi ikke ta sorgene på forskudd. Alger er helt naturlig i akvariet og det er også de akvaristene som fremelsker disse organismene i akvariene sine. Da gjerne som dekorasjon, mat og skjul for fisk og yngel. Likevel så kan algene ta helt overhånd og en føler en mister helt kontrollen på det lille økosystemet en har drømt om å få til. Akvariet som kanskje skulle være et levende bilde i stua er blitt en grønn suppe hvor plantene mistrives og alt innvendig dekkes av grønnlige tråder og teppelignende vekster som dekker steiner og røtter, planter og teknisk utstyr. Nei, akvariehobbyen ble kanskje ikke så givende når en ikke får til drømmekaret sitt.

Nedenfor finnes en liten oversikt over gode algeetende fisker. Disse fiskene vil ikke i seg selv løse algeproblemet en har fått, men kunne være til hjelp. Det er nemlig flere faktorer som kan utløse algeproblemer i et akvarium. Nærmere om dette finnes i andre artikler her på sidene.

Ancistrus sp.
Ancistrus sp.
Hvilke fisker er gode algeetere?
Her er det flere arter å velge mellom. I det følgende vil jeg ta for meg noen av de som kan passe best i et såkalt selskapsakvarium. Altså fiskearter som fint kan gå sammen med andre arter og som heller ikke er av den aggressive sorten.

 

Ancistrus sp. er kanskje den fisken jeg først vil anbefale den ferske akvaristen. Dette er, populært kalt, en sugemalle som i naturen hovedsakelig livnærer seg på algevekst på røtter og steiner. Antennemalle er et annet populærnavn på denne fisken. Det finnes mange liknende arter og flere av disse er også algeetende. De blir heller ikke så store og heller ikke så plasskrevende. Inntil ca. 15 cm lange. Stort sett ganske så fredelige og liker seg best i skumringen og nattestid ute i akvariet. På dagtid ser en de oftest når det er fôringstid. Ja, de spiser fiskefôr også, men er en sparsom med dette så er de gode algeetere.

 

Ancistrus sp.
Ancistrus sp.

 

Ancistrus sp.
Ancistrus sp.

For at denne skal trives godt i akvariet bør en tilrettelegge godt med røtter og steiner som danner huler og gjemmesteder. Er en heldig og har skaffet seg et par, han og hun, så skal en ikke se bort i fra at det en dag vil dukke opp mange små miniatyrer av fisken i akvariet. Denne fisken er nemlig blant de enkleste av mallene å få i lek. Hannen er den som passer egg og yngel i en hule i akvariet. Når yngelens plommesekk er oppbrukt må de ut av hulen og finne maten selv rundt i akvariet.

 

Siamesisk Algeeter, også kalt SAE (Crossocheilus siamensis), er en annen art jeg sterkt anbefaler nybegynnere. Dette er en fisk som trives best i en gruppe på 3 individer eller flere. Er de færre blir de sky og litt småhissige kanskje, mot andre beboere i akvariet. SAE er en meget god algeeter. Er hele tiden rundt i akvariet på beite. Den kan også være effektiv på de fryktede penselalgene. En alge som ikke mange fisker er særlig interessert i. Heller ikke SAE'er beiter særlig penselalger hvis de har annet fôr lett tilgjengelig. Det må en ta i betraktning. Verdt å merke seg er at SAE kan, hvis dårlig med lett tilgjengelig fôr og alger, også spise skudd av javamose og tynne planter som hornblad og lignende.

 

Crossocheilus siamensis, SAE
Crossocheilus siamensis, SAE

 

Crossocheilus siamensis, SAE
Crossocheilus siamensis, SAE

SAE er en fisk som ikke bør holdes i de minste akvariene. Helst bør akvariet være på godt over 100 liter. Det er en livlig og aktiv fisk som heller ikke bør gå sammen med små, stille og rolige fiskearter. En liten flokk med SAE tar seg godt ut i selskapsakvariet der de ofte stimer rundt og beiter alger på planteblader, dekorasjoner og akvarieglasset.

 

Den siamesiske algeeteren har flere nære slektninger som anses som like gode algeetere. Disse finner en ved et søk på "Crossocheilus" i fiskebasen på AF. SAE'n forveksles ofte også i butikkene med liknede arter som ofte er mye dårligere algeetere eller nærmest uinteressert i alger. Da bør en undersøke om fisken en ser på i butikken har SAE'ens karakteristiske kjennetegn i forhold til de andre artene: SAE skal ha ett par med barter på snuten. Den skal også ha tilnærmet transparente/gjennomsiktige finner. SAE skal ikke ha noen tydelig, markert lysere stripe over den langsgående svarte stripen den har langs hele kroppen. Den langsgående svarte stripen på kroppen skal gå helt ut i halefinnen, helt ut i kløften på denne.

Otocinclus
Otocinclus
Otocinclus er populærnavnet på en liten algeetende malle som det finnes mange arter av med samme slektsnavn, nemlig "Otocinclus". Et søk på dette slektsnavnet i fiskebasen på AF gir mange treff. Disse mallene trives best i en gruppe eller flokk på minst 5 individer. Helst flere. Mange akvarister har opplevd at otocinclusartene kan være litt sensitive mot endringer i vannverdiene i akvariet. Et stabilt og godt innkjørt akvarium er nok å anbefale går en til innkjøp av slike fisker. Når de først er i akvariet så setter de i gang å beite alger. Gode algeetere er dette altså. De trives godt i godt beplantede akvarier som gir mange gjemmesteder og skjul mellom plantene. Gjerne planter med litt store blader finner de attraktive som hvilesteder.

 

 

Black Molly
Black Molly

Levendefødende fisker som for eksempel Molly-artene anses også som gode algeetere. Her igjen må en se dette i forhold til hvor lett annet fôr er tilgjengelig for fisken. Er en sparsom med fôr så vil mollyer være gode algebeitende fisker. For eksempel skal en av de mest kjente, nemlig "Black Molly" kunne beite på de slimete, blågrønnalgene, som egentlig ikke er en alge men en bakterie (cyanobakterie). Disse algene (bakteriene) dukker ofte opp i akvariet der det er dårlig vannsirkulasjon og dårlige oksygenforhold.

 

De levendefødende fiskene som guppy, platy og sverddragere beiter gjerne på alger, da særlig grønnalger som kan sette seg på planter og dekorasjoner.

 

Sverddrager
Sverddrager

Det er mange flere fiskearter som har alger som føde og vil kunne beite alger i akvariet, men her har jeg altså tatt med et par av de mest kjente og de som oftest er å finne i butikkene.

Av andre algespisende arter til akvariet kan til slutt også nevnes den såkalte Gule eplesneglen og ikke minst mange arter av ferskvannsreker. Om disse finnes det mer stoff på AkvaForum.no.

Denne artikkelen finnes også på www.aquadigital.net.

 

 


 


Bjarne Sætrang - 01.05.2007