Hurtigvoksende planter til ferskvannsakvariet

Dette er nok ikke helt for nybegynneren (Foto: Rose Utne)
Dette er nok ikke helt for nybegynneren (Foto: Rose Utne)
Når et tropisk ferskvannsakvarium planlegges satt opp kommer spørsmålet om hvilke planter en vil ha i det. Man har gjerne sett flotte akvarier med en formidabel plantevekst og planter i mange farger og fargesjatteringer. Et virkelig syn for øyet! Dette er nok ikke helt for nybegynneren.

 

De akvarister som kan vise til slike fargebomber av noen akvarier har nok holdt på en stund og vet litt hva som kreves for å få dette til. Dette er gjerne erfarne akvarister som har satt seg godt inn i materien. Her er det ofte snakk om en nærmest vitenskapelig tilnærming til å få plantene til å vokse og trives. Her snakker vi gjerne om nøyaktig tilførsel av CO2, spesielt lys, nøye tilpasset plantenes behov og nøyaktig tilførsel av ulike plantegjødninger som skal til. For nybegynneren som skal sette opp sitt første ferskvannsakvarium med litt fisk og planter så bør en altså ikke hive seg over alle de flotteste og mest fargesprakende plantene som kanskje kan friste i butikkene. En bør velge klokt i starten av akvariekarrieren og heller vente litt med alle de flotte, røde plantene som frister.

Det er mye som kan gå galt helt i starten av et akvarieoppsett. En "innkjøring" av akvariet er svært viktig. Her kommer de hurtigvoksende plantene inn i bildet. Disse skal nemlig være med å skape gode betingelser i akvariet og også være det "første forsvar" mot uønsket algevekst en ofte opplever i oppstartsfasen. Når akvariet har "gått seg inn" etter et par måneder, kan en se seg om etter andre planter og sakte begynne å bytte ut noen av de hurtigvoksende med mer saktevoksende planter. I det følgende vil jeg ta for meg et par av de kanskje vanligste, hurtigvoksende plantene som en kan kikke etter i butikkene når en planlegger sitt første akvarieoppsett.

Hornblad (Ceratophyllum demersum)
Dette er en plante som naturlig finnes på flere kontinenter. En såkalt kosmopolitt. Svært hurtigvoksende i akvariet. Den danner ikke ekte røtter, men kan holdes nede ved å legge en stein over stengelen. Et par stengler i gruppe, plassert under godt lys vil gjøre at denne skyter fort i vekst. Planten er litt skjør og stengelen kan lett knekke opp i mindre biter. Disse bitene kan likevel brukes. Hornblad kan også benyttes flytende, som flyteplante. Danner da godt skjul for yngel i akvariet. Med mye hornblad flytende kan mye yngel som søker mot overflaten komme over den kritiske fasen og nå en størrelse der voksen fisk ikke viser interesse for dem. I klubbmiljøene er denne planten ofte å se på auksjonene da den hos mange akvarister er benyttet til nettopp yngelskjul i oppdrettsakvarier. Planten kan være noe sensitiv ved raske temperaturendringer eller raske endringer av vannverdier. Ved den voldsomme veksten en kan oppleve hos denne planten i akvariet så vil den også hurtig forbruke overskuddsnæring i vannet og dermed være en svært god konkurrent til brysom algevekst. Trolig skiller også planten ut veksthemmende stoffer overfor alger. Dette kalles allelopati og er en form for kjemisk krigføring en del plantearter har utviklet.

Vasspest (Egeria densa)
Dette er også en god, hurtigvoksende planteart i et nyoppsatt akvarium. Det hevdes at denne planten skiller ut antibiotiske stoffer som virker hemmende på de såkalte blågrønnalgene. Dette er egentlig ingen alge i den forstand, men en bakterie (Cyanobakterie). Vasspest vokser som sagt hurtig og vil ved den gode veksten også konkurrere med alger om næringen i vannet. Planten har en noe stiv stengel. Stengler med vasspest planter i bunnlaget gjerne i grupper med litt avstand mellom stenglene. Jo mer lys og mer næring tilgjengelig i vannet jo raskere vekst. Planten bør derfor ikke overskygges av andre planter eller plasseres i et mørkt hjørne av akvariet. Da kan den få en tynn og noe blekt utseende.

Foto: Håvard Støre Andresen
Foto: Håvard Støre Andresen
Vanlig sverdplante (Echinodorus bleheri)
Denne planten stammer fra Søramerika. Den har mange liknende slektninger, men denne planten er blant de beste å starte med i et nyoppsatt akvarium. Den er ikke særlig lyskrevende, men den vil nok vokse best hvis den får et næringsrikt bunnlag. Dette kan enkelt gjøres ved å benytte såkalte "næringskuler" som en får kjøpt i zoobutikkene. En slik kule eller to dyttes ned i sanden nær plantens røtter og vil her sakte avgi god næring til planten. Denne sverdplanten passer ofte ikke i de minste akvariene da den kan bli stor og dominerende. Den er en såkalt "solitær plante", dvs. at den bør plantes litt for seg selv i akvariet og her også passe på at den med sine lange lansettformede blader ikke overskygger andre planter.

 

Flytebregne (Ceratopteris cornuta)
Dette er en meget god flytplante som effektiv tar til seg næring fra vannet i akvariet. Den danner lange røtter som strekker seg nedover. Planten kan bli svært dominerende da den sprer bladene sine utover overflaten og kan lett dekke hele overflaten i akvariet etter ganske 

Foto: Håvard Støre Andresen
Foto: Håvard Støre Andresen
kort tid. Den skygger dermed for lyset for andre planter i akvariet. Planten kan også plantes i bunnlaget, men dette har jeg faktisk aldri hatt noe suksess med. Den benyttes derfor kun som flyteplante i mine akvarier. Spesielt i akvarier der yngel skal finne godt skjul og vokse opp benyttes denne planten. Planten danner såkalte "adventivskudd" på eldre blader. Slik kan en enkelt dyrke fram nye eksemplarer av planten. Etter en tid kan en da knipe av disse skuddene og la disse vokse fritt i overflaten. Dette er også en plante som derfor ofte dukker opp på auksjoner i klubbmiljøene rundt om i akvarienorge.

 

Akvarister som driver oppdrett på skumredebyggende fiskearter benytter også gjerne denne planten. Da skaper en slik flyteplante et godt "feste" for skumredet, gjerne i et rolig hjørne av akvariet. I et helt vanlig selskapsakvarium med et par guramier kan en ofte oppleve at slike fisker finner denne flyteplanten interessant og hannen  forsøker derfor gjerne å bygge skumrede nettopp mellom bladene på denne.

Hygrophila polysperma
Denne planten har mange slektninger som også som regel er hurtigvoksende. Planten stammer fra Sørøst-Asia. En stengelplante som danner avlange smale blader. Planten bør plantes i gruppe i bunnlaget, men med noe mellomrom mellom stenglene. Det er viktig at lys når ned til de nederste bladene ellers blir plantestengelen fort naken nederst. Plantes derfor best mer direkte under lyset i akvariet. Den bør heller ikke overskygges av andre planter.

Hygrophila difformis
En slektning til H. polysperma som er beskrevet ovenfor. Er like enkel å få til som den ovennevnte og har tilnærmet like egenskaper som hurtigvoksende plante. Den har altså en hurtig vekst som på lik linje med de andre plantene beskrevet her er god i å nyttiggjøre seg næringsstoffene i vannet. Den kan fra akvarium til akvarium ha noe ulikt utseende og form. Dette kommer gjerne av ulike vannkjemiske faktorer, tilgjengelig næring og tilgjengelig lys. Jo mer lys jo raskere vekst. Den bør derfor plantes slik at den ikke havner i skyggen av andre planter og gjerne direkte under lyset i akvariet. Den vil dermed være en god næringskonkurrent til alger. Den har gjerne en noe lysere grønnfarge enn andre grønne planter og skaper også slik en fin kontrast i akvariet.
Denne artikkelen er også å finne på www.aquadigital.net.


Bjarne Sætrang - 20.05.2007