Ranunculus limosella fra New Zealand

Ranunculus limosella er en relativ ny og fin plante fra Tropica. Planten finnes kun på New Zealand hvor den vokser i innsjøenes litoralsone.

Les mer

Plantelys

En av Sveriges fremste planteakvarister gir i denne artikkelen et nytt og bedre mål på hvor bra en lyskilde er for en god plantevekst i akvariet.

Les mer

Monosolenium tenerum (feilaktig kalt 'Pellia')

Tropica har i lenger tid solgt en plante under navnet "Pellia", og den har nå fått et nytt navn: Monosolenium tenerum.

Les mer