Monosolenium tenerum (feilaktig kalt 'Pellia')

En spennende plante skifter navn

© www.tropica.com

Tropica har i lenger tid solgt en plante under navnet "Pellia", og den har nå fått et nytt navn: Monosolenium tenerum. Når planter skifter navn. Skyldes det normalt at botanikere finner ut at det dreier seg om en helt annen plante enn man først trodde, eller i sjeldnere tilfeller at to botanikere uavhengig av hverandre finner og navngir den samme planten. I det siste tilfellet er det først offentliggjorte navnet alltid det gjeldende. Med stavefeil forholder det seg annerledes; stavefeil blir ofte gjentatt så mange ganger at det riktige navnet først blir gjenoppdaget når man går tilbake til originalbeskrivelsen. I dette konkrete tilfelle er det snakk om flere forhold, og det har oppstått feil i stavemåten både hva angår det gamle og det nye navnet.

Blant de navnene som Monosolenium tenerum feilaktig har vært kjent under er Pellia eller Pelia (med en "l") og det feilaktige artsnavnet har vært stavet på to måter endiviifolia og endiviaefolia. Også Monoselenium stavet med en "e" i stedet for den tredje "o" er sett hist og her. Man kan si at forvirringen er stor og dessverre var det ikke helt klarhet i dette da Tropica trykket sine plantestickers, og derfor vil det i en overgangsperiode være plantestickers hvor den tredje "o" feilaktig er en "e"! Vi håper at det riktige navnet Monosolenium tenerum med tiden vil bite seg fast både blant produsenter og akvarister. Historien om de feilaktige navnene er et helt morsomt studium i seg selv - se det tyske Aqua-Planta nr. 3 - 2003 for å få hele historien.

Monosolenium tenerum er meget sjelden i naturen og er kun funnet i små bestander i India, Kina, Taiwan, Japan og kanskje Thailand. Monosolenium tenerum kan nærmest betraktes som vannplantenes Gingko biloba (tempeltreet), en plante som var kjent fra forhistorisk tid og som nå kun finnes få steder i naturen, men som mennesket har oppdyrket og gjort meget populær.

Monosolenium tenerum er en levermose og har derfor ikke egentlige blader. Plantenes løv, som ved første blikk minner om blader, kalles av botanikerne for thallus (thalli når det er flere), og plantenes løv deler seg hele tiden i gaffelformede grener, som derfor gir den en puteaktig vekst. Monosolenium tenerum kan best beskrives som en kjempe-Riccia i 10 gangers forstørrelse! Riccia er kjent for å flyte på overflaten eller for at den skal festes med fiskesene eller hårnett til underlaget for å holdes neddykket, samt at den krever meget gode vekstforhold for å trives!

Monosolenium tenerum er langt enklere å dyrke! Den er tyngre enn vann og blir derfor på bunnen. Den stiller kun små krav til akvarieforholdene, og når den først er begynt å vokse formerer den seg villig og danner fine puter på bunnen av akvariet. Planten er likevel ganske skrøpelig og faller lett fra hverandre under transport, og innplantingen i akvariet kan derfor være vanskelig. For å sikre at den får den beste starten, kan man i begynnelsen feste den med nylonsnøre til en stein eller spre små klumper rundt i mellom andre planter for eksempel Eleocharis som vil forhindre den i å bli flyttet rundt i akvariet av fisk eller av vannsirkulasjonen.

Når Monosolenium tenerum trives i et akvarium får den blader som nærmer seg 1 cm i bredden og gaffeldeler seg for hver 1 - 1,5 cm. Bladene har en fin olivengrønn farge og nesten transparente, og den trives i et stort temperaturområde fra 5 til 30 grader. Den kan klare seg både i skygge og i fullt sollys, og den tåler så vel hardt som bløtt vann. Dyrkes Monosolenium tenerum under mindre gunstige vekstforhold blir bladene lengre (2-3 cm) og smalere (3-5 mm); men denne vekstformen er mindre dekorativ.

På undersiden av bladene dannes det hefteorganer (meget tynne trådformede utvekster). Disse hefteorganene heter rhizoider og med disse kan den feste seg til stein og trerøtter; men denne festeanordningen er ikke særlig effektiv under vann. Også blader som ikke har forbindelse med underlaget danner villig rhizoider som under vann ses som et diffust slør på undersiden av thalli. Under gode forhold i akvariet med mye lys og CO2, dannes det mang oksygenbobler som sitter fast i rhizoidene og som kan få deler av planten til å slippe underlaget og stige til overflaten.

Monosolenium tenerum kan dyrkes i et fuktig terrarium eller i små plastesker i vinduskarmen, bare det ikke er for varmt. I naturen er den ennå ikke funnet under vann, men det er sannsynligvis kun et tidsspørsmål før det kommer bekreftelse om dette. Monosolenium tenerum spises øyensynlig ikke av fisk, men fiskene kan rote i planten og dermed spre den rundt i akvariet! I akvariet kan den brukes som forgrunnsplante og som større puteformasjoner skrånende opp mot bakgrunnen. Kun fantasien setter grenser!

Hos Tropica har den nummeret 002C, og selges i porsjoner og fastgjort på keramikkstener i 3 størrelser.

Ytterligere informasjon om Monosolenium tenerum i det tyske Aqua-Planta nr. 3 - 2003.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Tropica - 15.10.2005