Ludwigia helminthorrhiza

© www.tropica.com

Ludwigia er en svært formrik slekt med mange akvatiske arter. Ludwigia finnes overalt i verden og de har utviklet de merkeligste strukturer som oftest er en tilpasning til de lokale miljøforhold. På grunn av de mange vegetative formene gis det også anledning til mange taksonomiske feilplasseringer innenfor slekten.

Ludwigia helminthorrhiza finnes utbredt over det meste av Søramerika og Mellomamerika. I naturen danner den ofte flytende tepper langs elvebredder og i mindre dammer og innsjøer. L. helminthorrhiza er en amfibisk plante som ligner de fleste andre urteaktige vekstene når den vokser i sumpforhold. Når den derimot vokser i vann, danner den noen i øyenfallende og meget karakteristiske pongtonger som består av svampaktige og luftfylte vev, som er formet som små torpedolignende utvekster langs stengelen. Det er nettopp disse små pongtongene som gir planten dens merkelige og karakteristiske utseende. Som flyteplanter danner L. helminthorrhiza dessuten egentlige røtter som henger fint ned fra stengelen. I naturen rekker disse røttene ofte ned i bunnlaget og forhindrer dermed planten å flyte vekk med strømmen. På vannoverflaten formerer planten seg svært hurtig med små sideskudd, men blir bestanden for tett danner den små loddrette skudd som ikke danner de karakteristiske små pongtongene.

L. helminthorrhiza kan fint vokse fullstendig neddykket, men den har en tendens til å søke mot overflaten. Også her hjelper de små luftfylte pongtongene til med å holde skuddet oppreist i vannet. Når planten får kontakt med overflaten mister den normalt undervannsbladene, men den beholder rotfeste da den godt liker et næringsrikt bunnlag. Planten er svært lyskrevende, men den trives fint i akvarier med for eksempel høytrykks kvikksølvlamper. Ved meget høye lysnivåer kan den få flotte, rødbrune blader og meget kort avstand mellom nodiene. Ludwigia helminthorrhiza er en god indikatorplante for mikronæringsstoffer i akvariet da bladene hurtig blir gule under mangelsituasjoner. Den har en meget bred temperaturtoleranse og den kan derfor brukes som hagedamsplante om sommeren. Den er naturligvis best egnet for åpne akvarier da man her best kan nyte dens karakteristiske utseende. Den har likevel også en fin dekorasjonsverdi i mer tradisjonelle akvarier og de fleste fisk trives mye bedre når de har muligheten for å finne skjulesteder under flyteplanter.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Claus Christensen - 11.11.2005