Cyperus helferi

© www.tropica.com

Slektsnavnet Cyperus forbindes vanligvis med papyrusplanten, som de gamle egypterne dyrket eller med den papyrusplanten vi dyrker i vinduskarmen vår i dag. Mange kjenner også sumpplanten fra hagedammen. Nå er det endelig også en ekte vannplante fra samme slekt som har fått fotfeste i akvariene.

Cyperus-slekten er svært alminnelig overalt i tropene, og den best kjente arten er formodentlig Cyperus papyrus som de gamle egypterne brukte til papirproduksjon. I Okavango-deltaet i Botswana danner nettopp denne planten en sumpskog som er mer enn 100 km bred. Cyperus-arter finnes overalt i Sørøst-Asia hvor noen arter også brukes som gressplen, men de fleste artene gror i sumper hvor de ofte er de dominerende artene langs grøfter, vannløp og i rismarker. Mange Cyperus-arter kan tåle å være neddykket i kortere tid, men i naturen gror kun et fåtall neddykket i lengre tid.

Cyperus helferi ble først beskrevet så langt tilbake som i 1874, da den ble oppdaget i Burma, men de første forsøk på å dyrke den kommersielt ble først påbegynt i 1991. C. helferi er den første Cyperus-art som har vist seg ideel til akvariebruk. Holger Windeløv, som er Tropicas grunnlegger, oppdaget den på en planteekspedisjon i det sydlige Thailand i området rundt Ranong. Her grodde planten i et lite vannløp både ute i selve hovedstrømmen, men også langs bredden. De fleste plantene sto faktisk i vann selv om det var midt i tørketiden. I naturen finnes det andre Cyperus-arter, som i likhet med C. helferi gror under vann i regntiden, men disse artene er ikke velegnet til akvariebruk da de enten blir alt for store eller krever for mye lys.

C. helferis undervannsblader er tynne og slappe og de gir derfor en flott visuell effekt når de står og duver i sirkulasjonsstrømmen. Planten blir sjelden høyere enn 20-35 cm og den har ikke tendens til å gro ut av akvariet da bladene fint flyter på vannoverflaten selv i små akvarier. Optimal vekst krever gode lysforhold og et næringsrikt bunnlag. CO2-tilførsel til vannet vil også fremme veksten markant. Den krever dessuten rent og næringsfattig vann siden de eldre bladene ellers har en tendens til å bli overgrodd med epifyter. Angående temperatur er C. helferi svært tolerant da den trives i hele temperaturintervallet fra 20 til 30 grader Celsius. C. helferi kan formeres under vann ved dannelse av små adventivplanter. Disse kan fjernes når bladene er blitt 4-6 cm lange. Eldre planter kan videre danne den typiske paraplylignende blomsterstanden som også kan danne adventivplanter. Disse adventivplantene danner lett røtter så snart de kommer i kontakt med vann.

Under Duplas "Mediline" forsøksrekke viste det seg at planten på ingen måter er en plante for spesialister. Den utviklet seg gjennom perioden til en flott solitær plante på tross av de svært primitive forholdene som disse akvariene byr på (lite lys, ingen CO2-tilførsel, ingen gjødning m.v.). Cyperus helferi er en flott plante som både kan brukes som solitærplante eller plantes i gruppe da de lange bladene lett blander seg med andre planter i akvariet. Den er derfor velegnet til så vel store som helt små akvarier.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Claus Christensen - 20.11.2005