Riccia fluitans i undervannsform

© www.tropica.com

Denne artikkelen handler om en gammel og kjent flyteplante, som kan benyttes på en utradisjonell og svært dekorativ måte. Ideen stammer fra japaneren Takashi Amano, som fant på å feste denne akvatiske levermosen, Riccia fluitans, til f.eks. en lavastein eller et stykke skifer så planten holdes permanent neddykket i stedet for å flyte i vannoverflaten. Under vann utvikler Riccia en tett og buskete vekst ganske ulik den vanlige og flate puteveksten den får, hvis den ligger i overflaten på naturlig vis.

Anvendelsen av Riccia som undervannsform er forholdsvis ny innenfor akvaristikken; men som det så ofte før er sett, så har naturen kjent til fenomenet i lang tid. I naturen vokser Riccia ofte under vann, hvor et vannfall eller kraftig strøm har virvlet den ned under vannet og kilt den fast i f.eks. en trerot eller i mellom andre vannplanter. Planten kan også ha blitt tørrlagt i forbindelse med vannstandsendringer, hvor den så vil utvikle rotlignende utvekster (rhizoider) som kan holde den fast til mudderbunnen, når vannet igjen stiger i regntiden.

Dette skjer sjelden i et akvarium, og vi må derfor hjelpe Riccia litt på veien hvis vi ønsker å bruke den fine undervannsformen i akvariet. Man kan feste Riccia til f.eks. en stein ved først å spre bladene ut i et tynt og jevnt lag og deretter vikle klar, tynn fiskesene rundt. Man kan også feste Riccia til underlaget med f.eks. et hårnett av nylon. Uanset hvilken metode man benytter, vil Riccia i løpet av ganske kort tid vokse ut gjennom nylonsenen eller hårnettet, og ved gunstige lys- og CO2-betingelser danne en fin og dekorativ pute. Etter noen timer i lys dannes det små fine luftbobler på bladspissene, noe som er meget dekorativt og får det til å se ut som om hele akvariet er fylt av lysende perler. Denne karakteristiske bobledannelsen vil kun skje hvis man har kraftigt lys over akvariet og samtidig tilsetter CO2 til vannet. Bobledannelsen ses også i forbindelse med vannskifte, hvor man ofte tilfører store mengder CO2 med kranvannet; men hvis man ikke har kontinuerlig tilsetning av CO2 til akvariet forsvinner disse boblene etter en tid.

Uansett hvordan man fester Riccia til underlaget, så vokser planten aldri fast. Det er derfor nødvendig å "plante den om" med jevne mellomrom, da den ellers etter et en tid slipper underlaget og flyter opp til overflaten. Det er mulig å forlenge tidsrommet mellom omplantningene vesentlig, hvis man av og til stusser Riccia med en saks. Man kan også velge forsiktig å drysse småstein ned i Riccia-tuen for dermed å tvinge den ned mot underlaget.

Riccia på stein kan benyttes på flere forskjellige måter. En enkelt Riccia-stein vil alltid pynte opp i et hvilket som helst planteakvarium, men man kan også sette flere steiner i grupper eller formasjoner i ulike høyder, og de vil etter kort tid vokse sammen til en homogen helhet. Endelig kan man også fordele et antall steiner med noen  centimeters mellemrom ut over akvariebunnen. Hvis de to sistnevnte teknikker kombineres kan man med litt tålmodighet skape hele undervannslandskaper utelukkende bestående av Riccia, noe som er et utrolig flott syn, når det mørkegrønne bladene dekkes av luftbobler!

Riccia stiller ikke store krav til vannkvaliteten, men den er lettest å få til å trives i relativt blødt vann. Riccia vokser meget raskt hvis man tilbyr planten optimale lys- og CO2-betingelser, og det vil i slike tilfeller ofte være nødvendig å gjødsle med både mikro- og makronæringsstoffer. Ved næringsstoffmangel blir bladene lyse og veksten stanser til slutt helt opp. Riccia trives ved en temperaturer fra 10 til 28 grader, og jo høyere temperaturen er desto kraftigere lys krever den.

Under visse forhold danner Riccia en mørkegrønn, transparent form som ikke inneholder små luftfylte blærer i bladene. Denne formen er tyngre enn vann og synker derfor til bunns i akvariet. Denne tunge, mørkegrønne formen antas å være en slags overvintringsform da den, fordi den synker til bunns, forhindrer Riccia i å bli fanget i isen om vinteren.

Riccia fluitans er kosmopolitt, dvs. den forekommer i naturen over det meste av verden. Det er en del geografiske varianter, som både atskiller seg i utseende, og i måten de gror på i akvariet. Det er den langgrenede japanske varianten som egner seg best som akvariedekorasjon. De andre asiatiske og europeiske variantene er langt mer skrøpelige og går lettere i stykker, når de f.eks. festes med fiskesene. De kan heller ikke bygge en spesielt tykk pute, før de slipper underlaget og flyter til overflaten.

Tropica produserer ferdige Riccia-steiner, festet med nylonhårnett på keramikkstein. Riccia selges også i porsjoner hvor man selv kan bestemme om man vil forsøke seg på de utradisjonelle undervannslandskapene eller man vil benytte Riccia på tradisjonelt vis som flyteplante, hvor den gir god beskyttelse for fiskeyngel.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Jan Ole Pedersen, Ole Pedersen og Claus Christensen - 11.12.2005