Utricularia graminifolia - den insektetende forgrunnsplanten

© www.tropica.com

Utricularia graminifolia (Tropica nr. 049B) hører absolutt til blant de mest spennende vannplanter - en kjøttetende vannplante som i løpet av noen måneder danner et friskt, grønt og sammenhengende teppe i akvariet. Det er en vanskelig plante å starte opp, men når den har kommet i vekst får akvaristen en unik opplevelse. De små fangstblærene kan gi inspirasjon til mange, lange diskusjoner med familie og venner da kjøttetende planter alltid har en sikker tiltrekningskraft på folk.

Utricularia graminifolia på sitt naturlige voksested på bredden av et overskygget skogsvannløp i Vietnam. Planten gror halvt neddykket og halvt på land i mellom nedfallsbladene på skogbunnen.

Utricularia graminifolia
tilhører Blærerotfamilien og stammer fra Sørøstasia hvor den bl.a. er funnet i det sørlige Kina, India, Sri Lanka, Burma, Thailand, Laos og Vietnam. Her opptrer den som både sumpplante og neddykket ved kilder og i mindre vannløp. Dens naturlige habitat er ofte overskygget og den opptrer sjelden i direkte sollys. Alle steder vi har funnet den i naturen (Sri Lanka, Laos og Vietnam) vokste den i meget bløtt vann og vi hadde store problemer med å holde den i live under hjemtransporten. Heldigvis er den planten, som nå produseres, langt mer hardfør, og den er derfor velegnet som vannplante for spesialisten. Utricularia aurea er en annen blærerotplante som av og til kan ses i handelen, men denne ser imidlertid helt annerledes ut og opptrer normalt som flyteplante med blader som kan minne om Ceratophyllum- eller Myriophyllum-arter.

Nærbilde av fangstblærene på Utricularia graminifolia som den bruker til å fange små krepsdyr og ciliater med. Dyrene inneholder både nitrogen og fosfor som planten kan benytte i nytt plantevev når dyrene er nedbrutt av enzymene i blærene. Foto: Oliver Knott

Utricularia graminifolia
hører til blærerotfamilien som alle er kjøttetende planter og mange av dem er tilknyttet vann. Sleksnavnet "Utricularia" refererer til fangstblæren, mens artsnavnet "graminifolia" betyr gressbladet. Nettopp dette skiller den faktisk fra de ca. 210 arter av blærerot som p.t. er beskrevet. De små, fine gresslignende bladene danner en tett overlappende struktur av friske grønne blader som normalt dekker fangstblærene, som dannes på rotstenglene men også på midtribben under bladene - derav navnet blærerot. Blomstene dannes kun når den gror på sump. Det som imidlertid gjør Utricularia graminifolia spesiell er de små ca. 2 mm store fangstblærene som i naturen fungerer som en klappfelle som fanger små dyr som søker beskyttelse under planten. Dyrene fortæres av enzymer i de små blærene og planten kan deretter ta opp de livsviktige næringsstoffene som frigis fra dyrevevet. Utricularia graminifolia gror ofte i meget næringsfattige områder og det er derfor en stor fordel for dem at de selv kan skaffe seg nitrogen (N) og fosfor (P) ved å fange smådyrene i vannet.

Her er Utricularia graminifolia benyttet i et undervannslandskap hvor den nærmest danner et grønt vannløp i akvariet. Planten kan også benyttes som en vanlig forgrunnsplante hvor den etter 6-8 uker vil danne et pent sammenhengende gressteppe. Foto: Oliver Knott

Tropica dyrker Utricularia graminifolia på sump, og den leveres enten på steinull eller på kokosnøttplater. Ved innplanting deles klumpen opp i 6 til 8 små stykker som plantes med opp til 5 cm mellomrom i forgrunnen av akvariet eller på skråningen i undervannslandskapet. Det er viktig at man beholder ca. 1 cm av steinullen eller noe av kokosnøttplaten så planten beholder noe av sin forankring. Det er vanskelig å plante de små blokkene med Utricularia graminifolia hvis en ikke benytter en stor pinsett. I begynnelsen bør man ikke utsette planten for full belysning, men når den har fått feste og kommet i vekst etter 6-8 uker kan lysmengden gradvis økes. På dette tidspunktet har de små blokkene også dannet et sammenhengende gressaktig teppe og man bør nå begynne å gjødsle med PLANTENÆRING flytende for å unngå at jern- og manganmangel viser seg. Vår erfaring viser at Utricularia graminifolia trives best ved pH 6,8 til 7,0 i vann med en hardhetsgrad på 7-10 dKh. Tilsetning av CO2 er strengt tatt ikke nødvendig, men det stimulerer som alltid veksten markant. Selv om den planten som dyrkes kommersielt er langt mer hardfør enn den ville typen, kan innplantingen være kritisk og planten kan være ekstremt følsom for miljøskifte. Vær derfor omhyggelig nøye med å følge anvisningene og hold andre hurtigvoksende planter vekk fra de nyplantede blokker inntil planten for alvor har startet spredningen og veksten i akvariet. Utricularia graminifolia er en forholdsvis spinkel plante og derfor anbefales de ikke å holde den sammen med gravende fiskearter.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Ole Pedersen, Troels Andersen og Claus Christensen - 07.06.2006