Lilaeopsis macloviana - en spennende og annerledes Lilaeopsis

© www.tropica.com

Denne Lilaeopsis-arten har vært kjent i akvaristikken siden slutten av 1980-tallet. Lilaeopsis macloviana (Gandoger) Hill (Tropica nummer 40D) er vesentlig høyere enn de øvrige Lilaeopsis-artene og er spesiell ved at den danner utløpere som kryper langs bunnen i akvariet. Fra disse utløperne dannes det loddrette forgreninger som alt etter forholdene kan bli opp til 35-50 cm høye.

Akkurat som flere andre Lilaeopsis-arter stammer Lilaeopsis macloviana fra Søramerika. Lilaeopsis macloviana er funnet hele veien ned langs vestkysten av Ecuador i nord til sørspissen av Argentina og Falklandsøyene. Mot nord forekommer Lilaeopsis macloviana kun i høyden (opp til 4700 m.o.h.), mens arten finnes helt ned til havet lenger mot sør. Mange forskjellige voksesteder, fra det sted på Pampassen i Andesfjellene hvor Tropicas stifter, Holger Windeløv, oppdaget planten fra hesteryggen, til elvemunninger og strandenger i brakkvannsområder, viser at planten er tilpasningsdyktig. Oftest er Lilaeopsis macloviana funnet på næringsfattige partier i fuktig sand.

Lilaeopsis macloviana i akvariet hvor den danner en fin og kontrastrik variasjon blant de tradisjonelle stengelplantene (Foto: Oliver Knott)

Lilaeopsis macloviana er i familie med skjermplantene akkurat som gulrot og den dufter faktisk som gulrot når bladene moses. Lilaeopsis macloviana's morfologi er i noen grad sammenfallende med de øvrige Lilaeopsis-artene. Lilaeopsis macloviana har et krypende rhizom (jordstengel) som de andre Lilaeopsis-artene, men skiller seg fra de andre artene ved at denne ofte har en vertikal forgrening med flere blader sittende tett sammen i spissene av sidegrenene. Bladene er oftest runde, men kan også bli flate og varierer i lengde fra få til 35 cm. Slik kan faktisk Lilaeopsis macloviana sammenlignes med en butt form av Vallisneria. På de næringsfattige funnsteder er planten oftest helt lav og tueformet mens bladene blir lenger og mindre forgrenet når planten dyrkes på sump i et fuktig og varmt miljø. Blomstene sitter sammen (3-10 stykker) i en liten skjerm, og frukten er mer eller mindre kuleformet. Frukten kan som bladenes morfologi være meget variable avhengig av vekstbetingelsene og varierer i størrelse fra 0,1-2,5 mm.

Hos Tropica dyrkes Lilaeopsis macloviana på sump og oppnår en størrelse som tillater at planten kan deles i to-tre deler ved utplanting i akvariet. I akvariet vil Lilaeopsis macloviana danne utløpere bortover bunnen og relativt hurtig danne et større areal med vertikale blader spredt utover området. Planten kan klare både lave og høye lysmengder og næringsfattige forhold, men vokser hurtigst ved gode lysbetingelser og næringsrikt substrat eventuelt supplert med gjødning i vannet. Erfaringen med Lilaeopsis macloviana i akvariet er fortsatt sparsom, men våres foreløpige observasjoner viser dog at Lilaeopsis macloviana er enkel å holde i akvariet og kan vokse ved et bredt spenn av forskjellige lysmengder, CO2 og temperatur.

Lilaeopsis macloviana er utbredt i store dele av Søramerika, men mot nord finnes den utelukkende oppe i høyden da den primært er utbredt i tempererte områder.

Litteratur:
Petersen G. (1987). Lilaeopsis macloviana: en ny akvarieplante. Aqua Planta Scandinavica 1: 8-11.

Petersen G. (1991). Lilaeopsis macloviana (GANDOGER) HILL. Aqua Planta 16: 102-105.

© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Troels Andersen - 11.06.2006