Hemianthus callitrichoides "Cuba" - et flott teppe i Aquacube og akvarium

© www.tropica.com

Foto: Oliver Knott
Foto: Oliver Knott
Denne Hemianthus-arten danner på kort tid et lavt, tett og friskt grønt teppe bortover bunnen i akvariet. Luftbobler på bladene leker med lyset og skaper slik den perfekte forgrunnsplanten. Hemianthus callitrichoides kan både plantes i substratet eller settes fast mellom rotstykker eller stein og er egnet til både større og mindre akvarier.

Hemianthus callitrichoides (048B) er funnet av Tropicas stifter, Holger Windeløv, i tørketiden i en steinete elv ved byen Las Pozas, ca. 90 km vest for Havana på Cuba. Her vokste den ca. en halv meter over vannspeilet i en avleiring av grus mellom store steiner. Planten framtrådte med en tett, lav puteform. Selv ved kraftig vannføring vil planten slik ikke bli revet løs, og spor etter siste høye vannstand viste at planten ville vokse på ca. 1 meters dybde ved høyeste vannstand. Hemianthus callitrichoides vokser i følge våres opplysninger kun på Cuba, mens eksempelvis Hemianthus micranthemoides (048A) også vokser i Nordamerika. Hemianthus callitrichoides hører til Scrophulariaceae-familien og er slik nært beslektet med Callitriche-artene (Vannstjerne) som på samme vis hyppig forekommer i tempererte deler av verden.

Hemianthus callitrichoides har en lav putevekst (3-6 cm høy), skiller seg slik fra Hemianthus micranthemoides ved kortere internodier og mye mindre blader. Atypiske blomster har hjulpet til å artsbestemme og fastlegge forskjellen på de to Hemianthus-artene. Med kun 4 begerblader (normalt 5), kun 3 kronblader (normalt 5), og kun et rom i frukten (normalt 2) skiller Hemianthus callitrichoides seg fra Hemianthus micranthemoides. Bladene er mer mørke grønne enn hva fargen er hos Hemianthus micranthemoides.Tropica dyrker Hemianthus callitrichoides emergent (på sump) både i stenull og på kokosplater til Aquacuben. Ved tilplantningen i akvariet plantes Hemianthus callitrichoides best i en større sammenhengende gruppe i forgrunnen. En enkelt potte av Hemianthus callitrichoides i stenull kan enkelt deles i 7-8 porsjoner, som settes med få centimeters mellomrom. Innen 3-4 uker vil plantene vokse sammen til et tett teppe. Hemianthus callitrichoides er på samme måte særdeles velegnet som forgrunnsplante i Aquacuben, hvor den med sine mange små luftbobler bidrar til en ytterst dekorativ opplevelse.

Hemianthus callitrichoides er egentlig ikke særlig lyskrevende, men jo mer lys den har til rådighet, jo lavere og mer kompakt blir vekstformen. Under dårlige lysbetingelser blir planten lengre (opp til 20 cm) mens gode lysforhold befordrer dem lave og kompakte veksten. Planten er hurtigvoksende og har derfor bruk for gjødning (typisk etter 3-4 uker) med mindre man har mange fisk i akvariet sitt. Jernmangel opptrer av og til og vil typisk være synlig ved at de yngste bladene blir hvitgule, men det kan enkelt avhjelpes ved å bruke PLANTENÆRING flytende i de anbefalte doseringer. Ved kraftig vekst kan plantene beskjæres som en gressplen, men det er strengt tatt ikke nødvendig. CO2-tilsetning skaper som alltid ekstra vekst og kan fremme dannelsen av de dekorative luftboblene, men planten kan også klare forhold uten ekstra CO2-tilsetning. Planten trives best ved 25-26 grader, men klarer seg i et bredt temperaturinterrvall fra 20 til 28 grader C.

Hemianthus callitrichoides er formodentlig en av de beste og enkleste forgrunnsplanter vi har da den hurtig danner et lavt teppe og er med på å pryde akvariet med utviklingen av luftbobler på bladene. Mange planter kan dog enkelt vokse inn over Hemianthus callitrichoides og tilgrensende planter skal derfor jevnlig beskjæres for å unngå at de overvokser Hemianthus callitrichoides.

Hemianthus callitrichoides er relativt ny i våres hobby og er derfor nærmest ubeskrevet. Selve planten er beskrevet i en spansk flora (Flora de Cuba) og det er noen erfaringer fra akvariet i nedenstående artikkel.

Litteratur:
Kramer H-G (2002) Flora Aquatica: Hemianthus callitrichoides. Aquarium Heute 74.


© www.tropica.com
Oversatt for AkvaForum av Bjarne Sætrang


Troels Andersen - 16.12.2007