Hydroelektrisk damkonstruksjon i Amazonas

Oversettelse og foto: Erlend D Bertelsen

Til å begynne med vil jeg påpeke at denne artikkelen ikke er ment for å starte en stormende "politisk debatt".  Debatten har allerede vart i flere år, og den pågår fortsatt, av andre organisasjoner som driver med den type kampanjer. Denne artikkelen er først og fremst ment å inneholde fakta. Den vil også granske hvordan vi kanskje kan ha en positiv innflytelse på kommende påvirkning av livet i Rio Xingu og i Rio Madeiras elvesystem. I skrivende stund er det fortsatt ikke startet noe arbeid, men den brasilianske regjeringen har tatt mange beslutninger i 2007, som gjør det mulig å begynne utbygningen i begge disse elvene i veldig nær fremtid.

Pseudacanthicus sp- L-025 en av de virkelig flotte og store artene fra Xingus elvesystem.
Pseudacanthicus sp- L-025 en av de virkelig flotte og store artene
fra Xingus elvesystem
Det har blitt diskutert og sagt mye på ulike internettforum om damprosjektet Belo Monte i Brasil. Nå ser det ut til å bli en realitet. Det mange kanskje ikke vet, er at Brasil også har planer om å bygge dammer i Rio Madeira; Santa Antonio og Jirau kommer til å bli to enorme dammer i denne elven. Prosjektet inkluderer også to ytterligere dammer oppstrøms i Bolivia, som vil åpne for en 4200 km lang vannvei for transport av soyabønner, tømmer og mineraler til Atlanterhavet og til Stillehavets havner. Prosjektet er et initiativ for integreringen av den Sør- Amerikanske infrastrukturen (IIRRSA), foreslått av regjeringene i Brasil, Bolivia og Peru. Rio Madeira er den største bielven og det største tilskuddet til Rio Amazonas, og dekker nesten 25 % av Amazonas´ regnskoger  - påvirkningen for vekst- og dyrelivet kommer til å bli mye større her enn Belo Monte prosjektet med sine mindre dammer i Rio Xingu.

Tidligere dette året kunngjorde regjeringen i Brasil at de vil ta en endelig beslutning i slutten av 2007, etter mange år med protester fra ulike organisasjoner. Dette åpner for muligheter til å starte anbudsrunder og avtaler for konstruksjonsarbeidet i 2008-2009. IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) har dette året hatt flere møter for å diskutere vilkårene som må oppfylles, og arbeidene kan ikke påbegynnes før vilkårene er oppfylt. Den allmenne oppfatningen er at regjeringen kommer til å godkjenne og gi klarsignal for dammene, uansett hvilke vilkår som kommer til å bli stilt. Regjeringen i Brasil har etablert et nytt institutt "Instituto Chico Mendes", som nå er den ansvarlige myndigheten for godkjenning (inklusiv både før innsamling og før konstruksjon), analyse av miljøaspekter og gi eventuelle bøter osv. Det virker som at, fra og med nå, er IBAMA den eneste ansvarlige for overvåkning og tilsyn av dyrelivet og pass av nasjonalparkene. Om dette er tilfelle kan regjeringen, sammen med den nye myndigheten, ta egne beslutninger uansett hva IBAMA har bestemt.

Hypancistrurs sp. New Alenquer L-333
Hypancistrus sp. " New Alenquer" L-333 er en av de mange
ubeskrevne artene som er utsatt for utryddelse
Sammen med sin største bielv Rio Iriri, har Rio Xingu den største artsrikdommen av alle elvene i Sør - Amerika når det kommer til familien Loricariidae. Nesten 80 arter fra Rio Xingus elvesystem finnes i dag i akvariehandelen. Andre fiskefamilier representerer mer en 400 dokumenterte arter. En studie utført av Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos, Universidade Federal do Pará, Belém Brasil, i Rio Xingu selvsystem viste fiskearter fra 14 ordner og 47 familier; de mest artsrike var Characiformes (210 arter), Siluriformes (146 arter), Perciformes (62 arter) og Gimnotiformes (20 arter). Av de 467 identifiserte artene var 69 arter vanlige i hele elvesystemet. Samme studie oppdaget at det finnes ca 600 ulike arter fisk i elven Rio Xingu. En lignende studie for Rio Madeira estimerer antallet til ca 750 ulike fiskearter i Rio Madeiras elvesystem. Den store artsrikdommen hos ferskvannsfisker i Rio Madeiras elvesystem gjør den til et av de mest artsrike elvesystemet i verden, som i dag eksisterer uten alt for stor påvirkning av mennesker.  De enorme dammene kommer ikke bare til å ha en utryddende effekt for fisker. Det finnes også ca 800 ulike fuglearter i Madeiras region, som anses som et av verden fremste fugleområder. For uten fisk og fugler finnes selvfølgelig mange andre dyr som kommer til å bli negativt påvirket av damkonstruksjonene i Rio Madeira.

Mange av disse artene er selv i dag ubeskrevne, og det er fortsatt mange uoppdagede arter å finne i Sør- Amerikanske elver. Truslene om utbygning av vannkraftverk og dammer i Amazonas regnskoger øker presset på det vitenskapelige samfunnet om å konsentrere sitt arbeide i dette området; å finne og beskrive nye arter før de blir utryddet i naturen. Selv i dag, år 2007, er det fortsatt store områder som er uutforsket i Rio Madeira og Rio Xingus elvesystem - også av innsamlere til handelen av akvariefisker. Husk at mange arter, spesielt i familien Loricariidae, lever i dypt fortrennende vann der man ikke kan bruke tradisjonelle fangstmetoder som nett eller kastenett.  Ofte er den eneste alternative metoden å dykke og fange fiskene med hendene for innsamling til akvariehandel.

Hva kan vi gjøre?

Den endelige avgjørelsen av damutbyggingen er kanskje allerede tatt. Per i dag er det avgjørende at organisasjoner som har det som mål å bevare mangfoldet i Amazonas er bevist på den unike faunaen i mellom og nedre Xingu, og i hele Rio Madeiras elvesystem. Dette så de kan gjøre nødvendige handlinger for en fremtidig påvirkning av denne faunaen. Den første av disse handlingene bør naturligvis inneholde kartlegging for å dokumentere de ulike komponentene av denne faunaen. Andre fremtidige handlinger kan være regulering av minimum vannføring fra dammene, og oppdrettsprogram for å bevare truede arter.

Stort sett har beslutninger for bevaring i Sør Amerika ofte blitt basert på landlevende dyr og planter/økosystem, mens fisker har kommet i andre rekke. Belo Monte-dammen i Rio Xingu og Santo Antonio-/Jiraudammene i Rio Madeira, illustrerer kanskje for første gang graden av påvirkning fra det neotropiske mangfoldet, som er av verdslig betydning og under direkte trussel fra et utviklingsinitiativ i Amazonas. Forsvarerne av markområdene, inkludert de ulike naturfolkene rundt Xingu, er organiserte og effektive. De har stoppet utbygningen flere ganger tidligere. Nå virker det som de faller på våre skuldrer. Alle akvarister som noen gang har beundret skjønnheten hos en Hypancistrus Zebra - det er på tide å gjøre noe og heve stemmen, for å vise vår omtanke før det er for sent.

Gjør noe for å redde denne vakre mallens naturlige habitat.
Gjør noe for å redde denne vakre mallens naturlige habitat!

Det burde være obligatorisk for alle akvarieklubber og foreninger rundt i verden å vise sin omtanke og kontakte organisasjoner som World Wildlife fund (WWF), Conservation International (CI) og Wildlife Conservation Society (WCS) og andre lignende organisasjoner, for å påpeke at damkonstruksjonene i disse elvene ikke bare påvirker økosystemet på land.  Rio Madeira og Rio Xingu har det største mangfoldet av ferskvannsfiskearter i sør- Amerika og i verden, spesielt innen familiene Characidae, Loricariidae, Cichlidae og Anostomidae, som vil ha store problemer med å overleve i dypt, saktestrømmende eller stillestående vann. Vi må også gjøre de oppmerksom på at mange arter er endemiske og ennå ikke er vitenskapelig beskrevet i de områdene dammene kommer til å bli bygget. Om det finnes lokale representanter for disse organisasjonene kan kanskje du, eller din akvarieklubb, ta kontakt med dem og utrykke deres uro for hva som skjer i Brasil. De kan videre forhåpentligvis utgjøre et større press på myndighetene i Brasil - om de bygger dammene må de ta hensyn til hvordan livet påvirkes i elvene. Et eksempel i Rio Xingu er å foreslå nødvendigheten ved å konstruere en form for regulering av vannføringen fra dammen til Volta Grande og fossene/vannfallene, der mange endemiske arter lever. Hvis ikke risikerer denne delen å tørke ut, helt eller delvis, under tørkeperioden. Andre konstruksjoner som hjelper fiskene å overleve vil være å skape muligheter for migrerende fiskearter, slik at de kan nå sine naturlige leksområder ovenfor dammene i Rio Madeiras elvesystem - i dag et viktig reproduksjonsområde for mange fiskearter.

Baryancistrus sp. Golden nugget
Baryancistrus sp. "Golden nugget" en av de mange vanlige akvariefiskene som kommer fra de utsatte elvene

Akvarister som er bekymret over bevaringen av sine fisker i naturen, bør kontakte disse organisasjonene og takke dem for dere anstrengelser for bevaringen av mangfoldet frem til i dag. Oppmuntre dem også til å fokusere sin oppmerksomhet på bevaringen av akvariefisker/ferskvannsfisker i deres naturlige miljø, og eventuelle oppdrettsprogram, samt deres motstand til damkonstruksjonene.

http://www.wwf.org/  
http://www.amazonwatch.org/
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
http://www.amazonconservation.org/home/index.html
http://www.wcs.org/ 
http://www.banktrack.org/?show=dodgy&id=38
http://americas.irc-online.org/am/4299
http://www.bicusa.org/en/Project.55.aspx
http://www.biceca.org/en/Project.Overview.138.aspx
http://www.globalresponse.org/emailcampaigns.php?record=2189
http://www.sbi.bio.br/
http://www.ngo.org/index2.htm
http://www.greenpeace.org/international/
http://www.survival-international.org/news/2461
http://www.amazonia.org.br/english/noticias/noticia.cfm?id=255336
http://www.ibama.gov.br/
http://www.belomonte.gov.br/
http://equator-principles.com/principles.shtml

Janne Ekström - 24.12.2007