Problemer med utvendig filter og elektriske akvariepumper.

Mange opplever på et tidspunkt ulike problemer med pumpene sine. De vanligste kommentarene er:

1: Surklelyder/ luftbobling i vannutstrømningen.
2: Vannlekkasjer ut fra pumpa
3: Raslelyder/ ulyder fra pumpa.
4: Pumpa gir lite
5: Pumpa stopper
Så tar jeg med
6: Litt generelt om materialer og pumpekonstruksjoner.

Tenkte jeg ville nevne noen av mulighetene for feil og en del tekniske detaljer som forklarer noe av det. Dette er ikke 100% utfyllende, men vil dekke svært mange problemområder.
Dette er basert på egne erfaringer, andres erfaringer som jeg har undersøkt nøyere, generelle kommentarer fra flere og litt teknisk bakgrunnskunnskap.
Mange sier de har problem slik og sånn. Andre svarer; har du prøvd ditt og datt.
Se om du finner løsningen på problemene dine her.

1:  Surklelyder/ luftbobling i vannutstrømningen.

Bobler det luft ut sammen med vannet er det en luftlekkasje et sted. Dette gjelder utvendige filter- og sirkulasjonspumper. (Noen pumper har også tilkobling slik at det SKAL komme luft sammen med vannet, men det er en annen sak.)
Alle pumper har en trykkside og en sugeside.
Sugesiden er der vannet kommer inn til pumpa. Her vil det være undertrykk (dvs. under 1 bar) Det vil også være undertrykk i selve filterboksen.
Trykksiden har alltid overtrykk (over 1 bar) Se pkt 2.

At pumpa trekker luft skyldes en eller annen luftlekkasje på sugesiden. Her er noen punkter å sjekke:
Utette forbindelser mellom slanger og plastrør.
 Sjekk at slangene er dyttet ordentlig inn på plastrøret. Slangeklemmer brukes normalt  ikke da disse igjen kan skade røret om du skrur for hardt.

Utette skruforbindelser der slangen går inn i pumpa (gjenger/ pakninger)
Spesielt vanlig på pumper der slangene er skrudd fast på toppen. Det skal på en del  pumper (for eksempel Am-Top m.fl.) være en O-ring/ gummipakning her. Den blir ofte  slitt, skadd eller borte, og må erstattes av helt riktig pakning. Mange får det ikke tett  og skrur til litt ekstra. Da oppstår lett sprekker i plasten, men du kan praktisk talt eller  ikke se dem, men lekkasjer oppstår. Luft kommer inn og det bobler og surkler. Deler  må kjøpes hvis de lar seg skaffe

- Utett pakning mellom pumpelokket og filterboksen
Dette er som regel en stor O-ring/ pakning. Den må være myk og ren. Kantene der den  skal ligge både mot pumpelokket og mot filterboksen må være rene og pakningen bør  alltid smøres med silikonspray eller lignende. Her er det viktig at smøringen er svært  beskjeden. Den skal kun hjelpe til med at pakning lokk og boks glir lett sammen. Det er IKKE fettet som utgjør tetningen og for mye fett/ smøremiddel kan komme inn i  vannet.
Det finnes også andre små O-ringer(f.eks. Eheim Professional) Rent og lettsmurt  gjelder hele veien.
Nå vil mange si at de aldri verken har vasket eller smurt og det funker allikevel. Greit  nok, men dette er ting å se etter hvis det ikke funker som det skal.

- Sprekk i plasten i pumpelokket.
Ikke så vanlig, men jeg har sett det et par ganger, bl.a. på et filter kjøpt på en  klubbauksjon. (Man selger jo helst ikke filter som er i ustand uten å gi beskjed).
Noen har f eks under rengjøring vært uheldig og mistet pumpetoppen på gulvet eller liknende.
Selve pumpemotoren er relativt tung og støpt eller skrudd fast i det lettere og tynnere  plastdekselet. Når denne enheten får seg en smell kan det oppstå sprekker i plasten f  eks rundt pumpemotoren. Disse kan være små, ganske usynlige og ganske tette, men  når motoren starter vil det lekke. Svært få har nok kunnskap til å reparere dette selv,  dessverre.
Slike skader kan medføre luftlekkasjer som omtalt i dette avsnittet eller vannlekkasjer  ut av filteret som nevnt i pkt. 2

Lekk i slanger.
Bitte små hull i gamle slitte slanger kan også forekomme og vil forårsake surkling hvis  de er på sugeslangen, men dette er nok mindre vanlig.

2:  Vannlekkasjer ut fra pumpa.

- Utette forbindelser mellom slanger og plastrør.
- Utette skruforbindelser der slangen går ut av pumpa (gjenger/ pakninger)
Dette er samme problemstilling som under pkt 1, men altså for slanger og koplinger  på trykksiden, altså fra pumpa og tilbake til akvariet. Samme tiltak.
- Utett pakning mellom pumpelokket og filterboksen.
Her kan også vannlekkasje ut av pumpa forekomme hvis utettheten er stor nok og  pumpa står under akvariet. Samme tiltak som i pkt. 1

- Sprekker i filterboksen.
Disse oppstår også som regel ved slagskader og vil være synlig for de fleste. Med litt  kunnskap om plast, liming, plastsveising osv. kan slike skader ofte repareres,  avhengig av størrelse, omfang og ferdighet.

Et viktig element når det lekker den ene eller andre veien: Hvis filter og slanger er fylt helt opp med vann men ikke startet ennå kan du få vannlekkasjer ut der en ellers vil få luftlekkasjer inn når filteret er startet. Før du starter filteret eller når du stopper det etter å ha hørt surkling vil det bli overtrykk både på sugesiden og trykksiden. Dette kan gjøre det litt forvirrende å finne hvor feilen egentlig er.

Generelt for lekkasjer av luft inn og vann ut, kan slike feil også oppstå ved feil i selve pumpehuset, men disse blir litt for spesielle til å omtale generelt.

3: Raslelyder/ ulyder fra pumpa.

Dette kan ha mange årsaker, men luftlekkasjer på sugesida er nok ofte en av årsakene til at folk tror det er noe galt med pumpa, så sjekk pkt. 1 først. Det kan ofte gi tilsvarende ulyder som andre skader på selve pumpa.

Pumpa består i hovedtrekkene av følende komponenter:
Statoren som liksom betegnes som selve pumpemotoren. "Den store tunge klumpen"
Rotoren/ impelleren (pumpehjulet) som er i et stykke, men består av to hoveddeler. Her er rotoren den svarte magnetdingsen som egentlig er den roterende delen av pumpemotoren og impelleren som er selve pumpehjulet. Impelleren på de fleste akvariepumper skal være bevegelig på rotoren og kunne dreies att og fram på denne ¼ til ¾ omdreining. Avhengig av type. Jeg kaller heretter denne sammensatte delen for rotoren.
Akselen: Denne er av keramikk eller stål og det er den rotoren sviver rundt på. Akselen står stille på de fleste akvariepumper.
Foringene til akselen: En gummiforing i hver ende av akselen som sitter fast i pumpehuset.
Pumpehuset: Selve det "huset" hvor vann suges inn og pumpes ut av impelleren.

Sånn, da har vi definisjonene klare.

- Knekt aksel.
Keramikkaksler kan knekke av flere årsaker. Men det er sjelden de knekker mens  pumpa er i drift, men det kan forekomme. (materialtretthet eller lignende). Dette vil  som regel medføre veldig bråk eller full stopp på pumpa. Kan også knekke hvis  rotoren begynner å bli veldig slitt, men da har du som regel hørt ulyder en god stund.
Skift aksel og rotor, da rotoren også lett blir skadet av en knekt aksel.
Stålaksler knekker ikke, men har mange andre ulemper. Se pkt 6.

- Slitt rotor
En ny rotor sviver veldig lett på akselen uten å slarke. Men, avhengig av kvalitet/  merke vil den etter kortere eller lenger tid bli slitt inni akselhullet. Hullet blir større.  En keramikkaksel blir i prinsippet ikke slitt, men foringen inni rotoren blir.
Når hullet blir større vil rotoren begynne å "danse" på akselen og det gir litt ulyd.
Når hullet blir ennå større vil bevegelsen bli så stor at rotoren begynner å subbe på  veggene inni pumpemotoren. Nå bråker det ennå mer, men pumpa kan gå lenge ennå.  Når jeg snakker om at hullet blir større så er ikke dette mye. Det dreier seg om noen få  1/10 mm. Det kan være vanskelig for den utrente eller ikke teknisk kyndige å se. Men  hvis du holder rotoren i den ene hånden og akselen inni rotoren med den andre, så  kan du kanskje se om du kan bevege akselen litt på tvers. Skift rotor, men aller helst  også aksel og foringer.


Her er en Eheim keramikkaksel fra 2217 som har gått i nærmere 15 år. Den er ikke merkbart slitt men ble skiftet sammen med rotoren. Du kjøper ikke nye sko og flytter over de gamle lissene fordi de er bra nok.


En utslitt 2217 rotor.

            
Slik står akselen når den står i et rett og  ikke slitt hull.

                                            
Så skjevt står akselen i en godt slitt rotor. Men pumpa gikk med litt ulyd.
(Bildet er av samme rotor og akse. Har bare lagt dem i to stillinger for å illustrere avviket)


Foringen/ hullet i rotoren er blitt for stort

                           
Og rotoren har subbet på veggene i pumpehuset. Det blanke feltet.

- Fremmedlegemer i pumpa:
En mulighet for ulyder i pumpa er at det kan ha kommet inn rusk, dritt og lort, sand  snegler osv.
I et ellers utmerket filter som Fluval FX5 er det dessverre mange som har opplevd  dette fordi pumpa sitter i bunnen av tanken. Man flytter innsuget høyere over sanden  så er problemet løst? Men hva med snegler? Ørsmå snegler kan komme inn. Så vokser  de seg store inni filteret og følger etter hvert strømmen ned i pumpa. Det kan det bli  bråk av. Hvor mange har ikke sett masse snegler i bunnen av et filter med toppmontert  pumpe? Dette er ikke noe entydig problem, men det er flere som har opplevd det.
Men bevares, det kommer også fremmedlegemer inn i filter med toppmonterte pumper,  men kanskje ikke så ofte.

- Knekte impellerblader:
Dette er vel ikke så vanlig, men jeg har sett at det kan være forårsaket av  fremmedlegemer som er kommet inn.
En annen mulighet er at du mister rotoren på gulvet når du vasker den. Den ser like  fin ut, men har fått en liten brist. Så ryker den etter en stund og feier med seg et par  blader  til. Full stopp.


Eksempel fra en Eheim Compact 1000.


4: Pumpa gir lite

De ovenfor nevnte feilene kan selvfølgelig medføre betydelig kapasitetstap  Men i de aller fleste tilfelle skyldes kapasitetstap at filteret er fullt/ har gått tett og trenger en vask.

5: Pumpa stopper

Hvis ingen av de ovenfor nevnte feilene er funnet har du sannsynligvis en elektrisk feil på nettet ditt, stikkontakt, ledning
eller i selve pumpa. Kjøp en ny hvis du ikke har lov til å fikle med slikt.

6: Litt generelt om pumpekonstruksjoner og materialer.
 
Jeg tar altså her for meg de mest vanlige akvariepumpene med magnetdrift. For større anlegg brukes gjerne større pumper og annen teknologi. Kulelagrede aksler med akseltetninger osv. Men dette er et annet tema.

Pris og kvalitet.
Jeg må dessverre si at det i mange tilfeller er en betydelig sammenheng mellom pris og kvalitet her som i mange andre sammenhenger.
Mange pumper og filter vil fungere utmerket og lenge. Man får velge etter behov.
Mange har flere driftsfeil og kortere levetid, men det kan ofte være godt nok.
Brukeren er også et vesentlig element når det gjelder feil og holdbarhet. Ved forsiktig og riktig bruk vil også billige filter kunne fungere lenge. Noen klapper sammen filteret, klemmer og skrur til. Andre gjør det med atskillig mer nennsomhet. Dette kan ha stor betydning.
"Kvalitetsmerker" leverer også billigvarianter til en viss grad. Jeg vil ikke nevne for mange merker konkret da jeg selvfølgelig ikke kjenner alle inngående, men jeg vil nevne litt om teknikk og materialvalg generelt.

Aksler:
Det brukes som nevnt stort sett keramikk eller stålaksler. Keramikk er dyrt, stål er billig.

Foringer og lagringer:
I kombinasjon med keramikkaksler brukes oftest foringer av et karbonmateriale inni rotoren, men ikke alltid. Mens noen rotorer har gjennomgående foring har andre en liten foring i hver ende av rotoren. Dette gir forskjell i sliteevne. Karbonforinger er dyrt, men kombinasjonen keramikk karbon har ekstremt lav friksjon og følgelig stor slitestyrke.
Stålaksler brukes som regel i kombinasjon med hele eller delte plastforinger av ulik kvalitet. Plast mot stål har noe høyere friksjon og noe mer slitasje (kortere levetid) på foringene.
Eheim har f.eks. pumpeserien Compact. Dette er en "billigserie" hvor stålakselen sitter fast i rotoren mens det sitter et plastlager i hver ende av akselen. Jeg har mange av disse og de fungerer stort sett greit med unntak fra den jeg viste bilde av.

En annen og svært billig pumpe jeg vil nevne er Aqua Clare 20. En liten powerhead som brukes i innvendige hjørnefilter. Her er stålakselen festet fast i et hull inni motorhuset og ikke lagret i den andre enden. Rotoren har plastforing og etter forholdsvis kort tid, noen uker, samler det seg mye drit på rotor og i pumpehuset. Friksjonen øker og kapasiteten synker.
Jeg har 15 slike pumper i en reol ene og alene fordi de fulgte med reolen når jeg kjøpte den. Vi hadde en strømstans på ca 10 sek. her forleden dag. Da strømmen kom tilbake startet ikke 10 av disse pumpene. Disse pumpene måtte tas ut for rengjøring, noe jeg må gjøre ganske ofte.
De 5 siste startet antagelig fordi de er nyligere rengjort. 15 andre pumper av ulike merker startet uten problemer. Kommer slik strømstans når jeg er borte kunne det bli filterkrise.

Driftssikkerhet er også avhengig av rotor og pumpehusgeometri. Dyrere merker har som regel lagt mer penger i utviklingen av geometrien, slik at pumpehuset og impelleren i noe større grad er selvrensende. Utvikling koster penger. Men vi ser jo også at enkelte har "stjålet" gode detaljer fra andre.

Plastmaterialer:
Dette er et veldig stort materialområde og bedre plast til sitt bruk er i prinsippet dyrere enn dårligere kvaliteter.
Mange har sikkert opplevd filterkurver, hemper, spenner, skruer, klips, gjenger osv som ryker. Jeg vil anta at disse oppdagelsene sier litt om det totale materialvalget i hele filteret og pumpekonstruksjonen.

Generell konstruksjon:
Som de fleste har oppdaget eller hørt er det også stor variasjon i design, håndterlighet og vedlikeholdsvennlighet. Noen produsenter har lagt mye penger i denne produktutviklingen.
Her må selvfølgelig de enkelte selv velge hva de syns er greiest.

Jeg vil nevne noen ord om de store og "dyre" Eheim filtrene i serie Profesional II og Profesional III. Disse passer kanskje ikke for alle verken p.g.a. pris eller teknisk kunnskap/ erfaring. Jeg kjøpte selv et havarert Pro III 2080 med knekt aksel, knust rotor, knekt håndpumpearm og sprukken gummimembran inni pumpekammeret + +. Jeg fikk heldigvis alle delene på garantien fra fabrikken. Men hadde jeg ikke fått det eller kunnet gjort jobben selv hadde det blitt farlig dyrt.
En liten advarsel: Har du et Pro-filter så bruk håndpumpen sakte og forsiktig, så den ikke knekker. Det kan medføre kostbare reparasjoner. Fabrikken har bekreftet overfor meg at de har gjort forbedringer på disse nå i nye modeller pga konstruksjonsfeil. Det samme gjelder også termostatenheten til Eheim Pro II 2128.

Så vi kan vel konkludere med at Rolls Royce ikke lager akvariepumper. Men noen merker er bedre enn andre. Men hva som er best for den enkelte er avhengig av den enkeltes behov.


Jon Stigersand - 30.07.2008