Salt mot blågrønnalger (BGA)

Salt mot blågrønnalger (BGA)
Av Håvard Støre Andresen

Blågrønnalger i små kolonier kan være en plage i selv veletablerte akvarier. Den vanligste måten å løse dette på er lokal slamsuging av det aktuelle området. Problemet er at det skal bare en veldig liten rest til for å etablere ny koloni på samme sted. En metode som fungerer er å kjøre en kraftig lokal saltkur mot algene. Salt dreper cyanobakterier nesten umiddelbart ved kontakt. Allerede etter 10-15 minutter forsvinner den blågrønne fargen og blir erstattet med rødt. Etter 30 minutter er det bare en tynn lysegrønn hinne igjen. Denne løser seg helt opp og forsvinner etter ytterligere 3 timer. For maksimal virkning kan det være lurt å skru av kraftige sirkulasjonspumper slik at saltskyen holder seg konsentrert rundt målområdet. Metoden skal brukes med stor forsiktighet. Saltet virker inn på alle dyre, bakterie og planteceller på omtrent samme måte. Det er naturlig å tro at alle bakteriene i den delen av bunnlaget som behandles dør like raskt som blågrønnalgene av den farlige saltskyen. Salt skal derfor brukes med stor forsiktighet uansett formål og alltid røres helt ut i vann før det tilsettes akvariet.


Liten koloni med Blågrønnalger. Størrelsen er omtrent som en femkroning:Området overdrysses med to teskjeer havsalt:Etter 15 minutter blir algene røde:Etter 30 minutter er det bare en tynn lysegrønn hinne igjen. Algene er døde:3 timer senere er alle restene borte:


Håvard Støre Andresen - 15.10.2005