Kultivering av grønne trådalger

Kultivering av grønne trådalger

Tilførsel av Co2, gjødning og sterkt lys begynner å bli mer og mer vanlig i beplantede akvarier. Da jeg satte opp et 73 liters artsakvarium for Heterandria formosa ville jeg forsøke å gi best mulig forutsetninger for grønn fin algevekst på steinene og bunnen. Det finnes mange typer av
alger som trives under forskjellige forutsetninger. De fineste typene av grønne trådalger trives under samme forutsetninger som planter.

Akvariet ble innredet med et bunnfilter dekket av et tykt lag med sjøsand. Steinene kom fra fjæra. Både sand og stein ble omhyggelig vasket. Belysningen var på 2x18w med 10.000kelvin. Co2 kom fra 1,5 liter brusflaske med gjær og sukker. Gassen gikk via en slange til en klokke
skåret ut av bunnen på en brusflaske. Klokken ble holdt opp mot dekkglasset av egen oppdrift og plassert i strømmen fra stigrøret. Til slutt tilsatte jeg halv dosering Tropica Mastergrow til vannet som, kom fra et ferdig innkjørt akvarium.


15/04-04
Nyoppsatt akvarium med Heterandria formosa. Til høyre i bildet er en automatisk artemiaklekker som ikke fungerte så godt som jeg hadde håpet.
På venstre side er stigrøret fra bunnfilteret som er drevet av en luftpumpe. Denne ble senere erstattet med et lite powerhead på 200liter i timen:11/06-04
Nesten to måneder er gått. Steinene ser ikke så nakne ut som før:28/06-04
Algeveksten er nå så kraftig at jeg kan begynne å luke:29/06-04
Luker vekk mesteparten av algene slik at landskapet kommer bedre frem.
De kommende ukene fortsetter jeg å luke store mengder trådalger. Om kvelden avgir algene oksygenbobler. Fotosyntesen er like synlig som i et plantekar med tilsvarende lys og Co2 tilsetning. Det er to hovedtyper av alger som trives: På steinene vokser tynne litt glatte tråder på omtrent 2cm. Forøvrig vokser det dypt grønne lange trådalger som ikke er forankret. De sistnevnte får av og til så stor oppdrift fra oksygenboblene at de flyter opp:Trivelige omgivelser for små levendefødere:09/08-04
Nesten 4 måneder er gått. Jeg suger opp de fleste løse algetråder og planter små grupper med Eleocharis acicularis mellom steinene. På overflaten legger jeg noen små klaser med Riccia fluitans. Lysrørene på 10.000kelvin blir erstattet med dagslysrør på 6.500kelvin. På overflaten til venstre i bildet er Co2 klokken som er laget av en flaskebunn. Glemte å fjerne den før fotograferingen. Algeveksten går etter hvert litt tilbake som resultat av konkurranse med plantene.Tilførsel av Co2 i små ubeplantede akvarier er krevende i lengden. For tiden tilsetter jeg ingen Co2, bare gjødning i små mengder og algeveksten er ikke så voldsom. Akvariet fungerer godt den dag i dag etter 18måneders drift Algebevokst stein er for øvrig en svært vanlig del av biotopene mange av våre fisker kommer fra. Det gir en fin bakgrunn hvis man ønsker at fiskenes omgivelser skal se naturlig ut. Det er også vedlikeholdsmessige fordeler med innredninger av stein.


Håvard Støre Andresen - 15.10.2005