Redigering av artsbilde

Eksempelet er et typisk artsbilde som jeg redigerte til bruk i dyrebasen. Endringene
på bildet er gjort med Adobe Photoshop. Det finnes flere måter å gjøre disse tingene på.
Dette er kun ment som et praktisk eksempel på hvordan det kan gjøres.


Bildet av biereken er tatt med et Canon EOS20D med EF 100mm 1:2.8 USM macro.

Akvariet bildet ble tatt i er et 19 liter helglassakvarium med litt mose og torv. Belysningen
er to kraftige studio blitzlamper som lyser ned gjennom dekkglasset. Innstillingene på
kamera er Iso 100, lukker 1/250sec, blender 25 og automatisk hvitbalanse.


Ferdig rengjort bilde. Den lyse stengelen til venstre er malt bort.

Diverse partikler ble fjernet forsiktig med clone stamp tool og healing brush. Hvis man
er sikker på at man har gjort dette riktig, uten å skade bildet forøvrig kan man lagre
den opprenskede versjonen over originalbilde. Er man usikker skal man lagre som kopi
og beholde det opprinnelige bildet. Bruken av disse verktøyene er et håndtverk som må
læres over tid. Tegne og maleferdigheter man har fra før kommer godt med.

Mosen til venstre for halen på reken hadde et høylys som forstyrret komposisjonen.
Denne mosen ble forsiktig malt over ved å forlenge andre mosestrå med stamp tool.
Fjernet også et lite høylys under halen. Slik retusjering skal gjøres svært forsiktig.
Alternativt kan man godta at slike høylys eller linselus er en del av bildet. Ingenting
er værre enn mislykkede retusjeringer.

For å rotere bildet til ønsket vinkel valgte
jeg image, rotate canvas, arbitrary, CW
(clockwise med klokken) og tilslutt prøvde
jeg meg frem med gradeverdi. Dette bildet
ble rotert 36 grader med klokka.

Når man roterer bilde må man ta hensyn
til vokseretning på planter eller handlingen
til fisken/dyret. Leter den etter mat på bunn
eller jakter den på noe mot overflaten.
Vinkelen på dyret er viktig for å beskrive dens
natur. Ofte er det derfor best å ikke rotere
bildet.

På dette bildet hadde mosen fått endel lys fra
venstre et par dager og roteringen ble derfor
naturlig. Det ser ut som at mosen strekker
seg opp mot lyset.
Rotert bilde


Etter roteringen brukte jeg crop tool for
å beskjære bildet til ønsket format.

Det er viktig at dyret får mer rom foran
hode enn bak halen. Hvis det er like mye
rom bak halen vil det virke som at reken
stanger mot ytterkanten av bildet.

Hvordan man velger å beskjære bildet
handler også om hva man vil vise.
I kunnskapsbasene er det en størrelses begrensning på 500 pixel bredde man
må ta hensyn til. På en skrivebords
bakgrunn ville jeg gitt reken mer rom
både over, under og på sidene. Ville
også beholdt vinkelen på bildet hvis det
skulle brukes i stor størrelse.
Nedre venstre hjørne er fortsatt hvitt.Ferdig artsbilde i 500 pixel bredde.

Ved forsiktig bruk av clone stamp tool forlenget jeg den grønne mosestengelen nedert
til venstre i bildet og retusjerte sort med samme verktøy.

Brukte deretter 10% autolevels. Forskjellige levels kan også justeres hver for seg.
Også her er det viktig med forsiktighet. Det er bedre å gjøre lite enn mye.

Til oppskarping brukte jeg unsharp mask (usm). Verdiene var amount 500,  radius 0,2 
og threshold 2. Unsharp mask er et destruktivt verktøy som skal brukes med forsiktighet.
Det gjør bildet mindre skarpt på en måte som gjør at vi oppfatter bildet som skarpere.
Etter at man har brukt dette verktøyet kan man ikke forandre størrelse på bildet. Det
må derfor gjøres til slutt.


Håvard Støre Andresen - 22.05.2007