Bokomtale: Norsk Akvarie- og Hagedamleksikon

Oppunder jul i 2005 så oppdaget jeg en stor akvariebok i bokhandelen her jeg bor, nemlig Norsk Akvarie- og Hagedamleksikon. Jeg hadde tidligere på året hørt at Jan Stenløkk i Jæren AK og NAF lenge hadde jobbet med oversettelsen av en større engelskspråklig bok. Nå var den altså i handelen.

Forfatter av boka er David Alderton, men den er oversatt og faglig tilrettelagt for norske forhold av Jan A. Stenløkk. At boka er gjennomgått og "kvalitetsikret" av en av de mer kjente norske akvaristene i klubbnorge burde borge for kvalitet og innhold i denne boka. Boken er svært tiltalende med mengder av bra bilder. Det er profesjonelle fotografer som står bak de fleste bildene i boka.

Norsk Akvarie- og Hagedamleksikon er på hele 400 sider. Som tittelen tilsier så innholder også boken en seksjon også om hagedam foruten både ferskvann- og saltvannsakvaristikk. Forfatteren har gjort et godt arbeid med oppbyggelsen av innholdet i boka. I det innledende kapittelet tar forfatteren for seg mangfoldet av fiskearter, fiskens anatomi, klassifisering og fisken i et evolusjonsmessig perspektiv samt et historisk tilbakeblikk på hold av fisk. Alt grundig gjennomført med svært gode fotografier og illustrasjoner.

Nærmere 200 sider av boken er avsatt til ferskvannsfisk og hold av disse i akvarium. Noen innledende sider om planlegging og riktig hold av ferskvannsfisk fører videre til sider som tar for seg alt fra oppsett av akvarium til innredning, teknisk utstyr, oppdrett, sykdom, fôring, formeringsatferd og genetikk for å nevne noe. Alt meget godt beskrevet og rikt illustrert med gode fotografier.

Over 100 sider er benyttet til et leksikon over ferskvannsfisk. Her tar forfatteren for seg karpefiskene, laksefisker, labyrintfisker, maller, ciklidene, levendefødende fisker, killifisker, regnbuefisker, smerlinger og tilslutt i denne delen en del forskjellige og spesielle arter fra ulike kontinenter som vi kan finne i akvariehandelen samt et par sider med brakkvannsarter.

Noen sider i boken er også avsatt til plantebeskrivelser og her er det stort sett de vanligste plantene som beskrives foruten et par stykker undertegnede ikke har hørt om tidligere.

Midt i boken starter den neste store seksjonen, nemlig om saltvann. Her finner en igjen noe av den samme innledningen og oppsettet som beskrevet for ferskvannsfisk. Alt fra oppsett av et tropisk saltvannsakvarium, herunder bl.a. teknisk utstyr, lys og dekorasjoner. Vedlikehold, sykdommer og oppdrett er også med i denne delen.

Leksikondelen over saltvannsfisk er like inngående og forseggjort som for ferskvannsfiskene. Flotte bilder ledsaget av informativ tekst til artene som er presentert. Her er bl.a. flere sider med kirurgfisker, jomfrufisker, klovnefisker, avtrekkerfisker, gobyer, leppefisker og filefisker for å nevne et fåtall. I etterkant av leksikondelen over saltvannfiskene følger et leksikon også over marine virvelløse dyr der vi bl.a blir presentert arter av svamper og anemoner til koraller og sjøstjerner. Alt like delikat med fremragende fargefotografier som ellers i boken.

Den siste hovedseksjonen i boken er viet hagedam. Denne seksjonen starter med en innledende del som tar for seg alt fra planlegging, plassering og anlegging av hagedam og hva en må ta hensyn til i så måte. Teknisk utstyr, beplanting, valg av fiskearter, vedlikehold av dammen, fôr, sykdom, oppdrett og innendørs vinteropphold for fisk er noe av det som innleder hagedamseksjonen. Leksikondelen over kaldtvannsfiskene til hagedam består av ca. 30 sider. Her presenteres over de fleste sidene mange former av gullfisk og koi foruten flere sider med andre fiskearter som også kan holdes i en hagedam. Hagedamseksjonen avsluttes med et kapittel om planter til hagedammen. Her får vi fine presentasjoner av flotte kantplanter, flyteplanter og ulike vannliljearter.

Boken avsluttes med et par sider med ordforklaringer på ord og begreper som benyttes. Dette er grundige og gode forklaringer. En egen siden bakerst er også avsatt nettadresser til gode nettsteder der mer informasjon kan finnes.

Det er virkelig spennende å bla gjennom denne boka. For en selskapsakvarist, som undertegnede kan kategoriseres som, så er denne boka et av de beste bokkjøpene som er gjort til dags dato. Norsk Akvarie- og Hagedamleksikon er et av de store praktverkene som bør pryde bokhylla til enhver ivrig akvarist. Boka inneholder som nevnt svært gode fotografier hvor størstedelen er levert av Max Gibbs, en av de store innen fiskefotografering. Bare bildene i seg selv gjør boka severdig. Boka er lettlest og vil for alle, både nybegynnere og mer erfarne akvarister, gi nyttig informasjon og innspill til denne fascinerende hobbyen vi alle er så glad i. Et par oversette småfeil i leksikondelen blir fort tilgitt når denne boka ligger og tynger i fanget i godstolen foran akvariet.

Utgitt på Spektrum Forlag. ISBN 82-7822-268-1
Originaltittel: Encyclopedia of Aquarium & Pond Fish

Kjøp boken her


Bjarne Sætrang - 10.06.2006