Bokomtale: The Cichlid Fishes of Western Africa

Jeg har så lenge jeg har holdt på med tropisk ferskvannsakvarium hatt en liten fascinasjon for de små ciklidene fra Vestafrika. Det startet, selvsagt kan man vel si, med den kjente palettcikliden. Moro var det å se atferden til denne når den hadde yngel og foreldreparet fulgte yngelflokken rundt i akvariet på let etter noe spiselig i grusen. Senere har det blitt flere ulike arter av ciklider fra denne regionen samt mer sentralafrikanske arter. Litteratur og bøker om disse artene har hele tiden vært et savn inntil i fjor. Da kom jeg over østerrikeren Anton Lombojs bok "The Cichlid Fishes of Western Africa".

Boken innledes med et kart, eller nærmest en skisse over regionen. Ingen detaljerikdom i kartet, men som nevnt, nærmest en skisse. Deretter tar Lomboj for seg noen korte kapitler om systematikk, habitater og litt om hvordan best holde disse artene i akvariet. Alle disse kapitlene er ledsaget av fremragende bildemateriale. Anton Lomboj er ikke bare en god skribent men også en dyktig fotograf. Han har selvsagt, med tanke på alle artene som er presentert, også fått hjelp til bildematerialet i boken. Bl.a. har Uwe Werner og Frank Wartzel bidratt med bilder.

Etter de innledende sidene som nevnt ovenfor tar nå Lomboj oss med på et "dypdykk" til alle de spennende slektene denne regionen innehar. Størstedelen av boken omhandler de ulike artene. Her går han i dybden på slekter som bl.a. Tilapia, Steatocranus, Tylochromis, Anomalochromis, Pelvicachromis, Nanochromis, Lamprologus, Hemichromis og mange flere. For hver art som beskrives tas også med litt om levested, en beskrivelse av arten, hvordan den bør holdes og om oppdrett. Alt grundig og forseggjort. Inni mellom alle de flotte artsbildene dukker også noen biotopbilder opp.

Bildematerialet som denne boken inneholder er svært omfattende og skulle det være noen mangler i det skrevne som eventuelt kjennere måtte bite seg merke i så er bildene alene et godt kjøp. Boken inneholder nemlig over 600 flotte kvalitetsfotos. Lomboj fremviser et enormt bildemateriale i denne boken som ikke mange gjør han etter. Boken har en delikat, men enkel layout, svært god trykkvalitet der bildene er gitt høy prioritet tydeligvis.

Boken er etter min mening blant de aller beste på sitt område. Den tar oss videre og lenger inn i denne regionenen enn det den eldre, men likevel gode boken til Linke og Staecks, nemlig "Cichlids from West Africa" som kom på nittitallet. Så er man genuint interessert i ciklider fra Vestafrikaregionen så bør en ikke knipe igjen lommeboka. Boka til Anton Lomboj er verdt hver krone av de over 500 kronene jeg betalte for boka. Den er å finne bl.a. i nettbutikkene.

Boken er utgitt i 2004 og er på 256 sider. Utgitt på Birgit Schmettkamp Verlag. På engelsk. ISBN: 3-928819-33-X.


Bjarne Sætrang - 25.06.2006