Bokomtale: Catfish Atlas Volume 1

I en sending fra en av de kjente nettbutikkene så kom endelig boka jeg ventet på, nemlig Catfish Atlas Volume 1. Endelig et malleleksikon i samme gate som Akvariets leksikon. Som nettbutikken skriver som sin omtale så er denne boken en "bare MÅ HA bok".

Boka som er nr. 1 i en serie på to bøker tar hovedsaklig for seg mallefamilien Loricariidae og er på hele 940 sider. Forfatterne bak boka, Hans-Georg Evers og Ingo Seidel er godt kjente blant malleentusiaster verden over. Etter en introduksjon og bl.a. morfologiske karakteristika ved denne mallefamilien så tar forfatterne på de neste 160 sidene for seg mallenes habitater der også ulike biotoper gås mer i dybden. Her kan nevnes biotoper i Bolivia, Brasil, Guyana, Peru og Venezuela som beskrives nærmere.

Etter habitat- og biotopdelen så tar boka for seg næring som tema. Mao. hva maller spiser. Deretter kommer kapitler som ser på innredning av akvariet til maller, over 40 sider om forskjellige sykdommer som kan ramme mallene og behandling av disse. Sykdomskapittelet er godt fylt opp av fremragende fargefotos. Før artsbeskrivelsene, som opptar det meste av boken, så finnes et godt beskrivende og fotoillustrert kapittel om oppdrett og oppfôring av yngel, her også godt beskrivende fremgangsmåte for kunstig klekking av eggene.

Artsbeskrivelsene opptar som nevnt det meste av denne boken. Her kjenner vi igjen noe av den samme oppbygningen fra Akvariets leksikon. Denne delen er oppdelt i underfamilier der slektene er plassert under sine respektive underfamilier. Gruppen Hypotopomatini som bl.a. innholder Otocinclusartene er å finne i underfamilien Hypotopomatinae, mens vi for eksempel finner Sturisomaartene i gruppen Harttiini i underfamilien Loricariinae. Hver slekt blir introdusert før beskrivelsene av artene kommer på de påfølgende sidene. I boken har også forfatterne tatt med noen utvalgte uidentifiserte arter samt en del andre arter av maller fra Søramerika. Over 600 sider er dedikert til slekt- og artsbeskrivelser. Her snakker vi om flere hundre arter av maller. Boken er stappfull av meget gode fargefotos. Rene artsbilder for det meste, men også mange biotopbilder er å finne. Over 900 høykvalitets fargefotos inneholder boken.

For malleinteresserte akvarister er denne boken et "must" å ha i bokhylla ved sidene av akvariene. Boken er et virkelig stykke bra arbeid fra forfatternes side etter min mening. Boken er allerede i bruk her i gården når bakgrunnsinformasjon skal fremskaffes eller under planlegging av nye mallekjøp.

Catfish Atlas Volume 1 er på over 940 sider.
Utgitt på Mergus Verlag.
ISBN nr. 3-88244-064-3.

Kjøp boka her


Bjarne Sætrang - 12.07.2006