Bokomtale: Akvariet fra A til Ø

En av de store bøkene innenfor akvarielitteraturen var å finne i norske bokhandlere i 2005. Boken er en oversettelse av Ultimate Aquarium Fish fra 1995 av Mary Bailey og Gina Sandford.

Som nenvt er dette en av de store akvariebøkene som er kommet på norsk i den senere tid. Forfatterne er vi kjente med fra før da disse har stått bak flere bøker som også er å finne i bokhandlene her til lands. Akvariet fra A til Ø er i så måte en sammenfatning eller en større utgave av disse bøkene. Bildemateriale, illustrasjoner og oppbygning kjenner vi fra tidligere utgivelser, for eksempel fra forfatternes The Complete Guide to Aquarium Fishkeeping og Aquarium Fish Identifier. Dette bør likevel ikke ta bort leselysten fra Akvariet fra A til Ø selv om undertegnede allerede har de to sistnevnte bøkene i bokhylla. Akvariet fra A til Ø ruver både større og høyere i bokhylla enn de nevnte engelskespråklige bøkene.

Akvariet fra A til Ø er oversiktelig oppbygd. I starten finner vi grunnleggende kapitler som oppstart av akvarium, vannbehandling, fôr, utstyr og dekorasjoner til akvariet, valg og innsetting av planter, innkjøp av fisk, sykdommer og behandling og oppdrett. Alt er godt illustrert med gode bilder og illustrasjoner.

Etter de første grunnleggende kapitlene som er skissert ovenfor tar forfatterne for seg de ulike kjente fiskgruppene. Her starter de med ciklidene hvor de bl.a. ser på de ulike grupper av ciklider, ulike slekter og tar også for seg enkelte av disse artene med noe mer informasjon. Etter ciklidene følger kapitler om maller, cypriniformes (bla. Rasboraer og barber), tannkarper (bl.a. levendefødende og killifisk), characiner (tetraer) og labyrintfisker. Alle disse kapitlene er ens oppbygget med en generell innledning om fiskefamiliene for deretter å gå noe mer i dybden på enkelte arter og hvordan bl.a. akvariet skal settes opp for disse.

Over nærmere 20 sider har forfatterne slått sammen en del fiskefamilier i ett kapittel som de kaller "Uensartet ferskvannfisk". I dette kapittelet finner vi bl.a. god informasjon om regnbuefisker, informasjon om ulike ålefisker, bikirer, kutlinger, glassfisker og bladfisker for å nevne noen.

I boka er også tatt med et kapittel om brakkvannsfisk med informasjon av bl.a. fireøynefisker, slamkrypere, månefisker, skytterfisker, humlefisker og haimaller. Forfatterne har også tatt med noe mer inngående informasjon om de to asiatiske ciklideartene i dette kapittelet, som er å finne i brakkvannsområder i Asia.

Siste kapittel i boka er dedikert saltvannsfisker. Her er det stort sett de mer kjente familiene som omtales; klovnefisker, jomfrufisker, keiserfisker, kirurgfisk og sommerfuglfisker for å nevne noen få som er omtalt. I dette kapittelet finnes bl.a. også litt informasjon om oppdrett av klovnefisker.

Til slutt i boka er det satt av en side med ordforklaringer, en skisse av fiskens anatomi og et godt register.

Akvariet fra A til Ø er som tidligere nevnt en stor akvariebok. Den er grunnleggende og gir god informasjon til en akvarist i oppstartsfasen. Godt oppbygget som letter informasjonssøken. Boken er nok ikke innrettet mot de erfarne akvaristene, men likevel kan alle finne godt lesestoff her. Bildematerialet i boka er svært godt selv om noen kan bære preg av noe eldre dato. Likevel er det svært gode og fargerike bilder av fiskene som er omtalt og gode bilder og illustrasjoner gjennom hele boka. Hele 700 bilder og illustrasjoner er å se her.

Akvariet fra A til Ø er på 256 sider. Skrevet av Mary Bailey og Gina Sandford. Oversatt og tilrettelagt for norske forhold av Tor Knudsen. Utgitt på Tun Forlag (Landbruksforlaget) i 2005. ISBN 82-529-2854-4.

Kjøp boken her


Bjarne Sætrang - 13.08.2006