Bokomtale: Back to nature L-maller

Første gang jeg kom i kontakt med denne boken, var da jeg traff forfatteren selv under et akvatisk treff i Gol høsten 2007. Ingo Seidel viste meg et utkast til boken, og jeg må si at jeg ble imponert. Ikke mange uker senere traff jeg Kjell Fohrman i Fredrikstad. Kjell er forlegger, og også han hadde med et utkast av boken. Jeg bladde i utkastet med stor interesse og så virkelig frem til at den skulle komme i trykk. Gleden var stor den dagen jeg fant et eksemplar av den ferdige boken i min egen postkasse. Jeg ble ikke skuffet!

Back to nature (BTN) er en bokserie som mange akvarister har hørt om fra før. De har tidligere gitt ut flotte bøker om malawi ciklider, tanganyika ciklider, discus og ikke minst den gode boken som har navnet "Akvarieguiden". De har tidligere gitt ut en bok om maller, som skulle dekke alle mallefamiliene. Dette blir, forståelig nok, litt for omfattende for en bok som skal være en lettlest hobbybok. Derfor er det med ekstra stor glede at Back to nature utgir en egen bok om L-maller.

Denne boken om L-maller er meget bra. Jeg er imponert over all informasjonen som er samlet mellom permene. Boken er i typisk BTN stil. Første del er en innledning som tar for seg hold og stell av L-maller. Noen av temaer som blir tatt opp er; Hva er L-maller? Kjønnsforskjeller, fiskene i deres naturlige miljø, hvordan de kommer til oss, sykdom, oppdrett, fòr med mer. Den andre delen er oppslagsverket som tar for seg rundt 390 arter. Her er det 640 gode fargebilder, som i hovedsak er tatt av forfatteren selv. Det finnes informasjon som vanskelighetsgrad, maks totallengde, minimum akvarielengde, fòr, temperatur, PH og sirkulasjonsbehov. Dette er lettlest informasjon som kommer fram av flotte symboler. Mange av artene har også mye mer informasjon utover det. Da er det tatt med informasjon som handelsnavn, utbredelse, formering og kommentarer. Artene er delt inn etter slekter, noe jeg personlig finner mye bedre en om den skulle vært inndelt etter L-nummer. Hver av de 38 slektene som er med her har også ca en side hver med informasjon om slekten.

Et problem man ofte møter når man holder på med disse mallene er vitenskaplige navn. De finnes på mange måte to "leire". Problemet ved de artene som har to korrekt viteskaplige navn er elegant løst her ved at begge navnene er med. Det gjør ting litt enklere for den alminnelige akvaristen som fort kan gå seg vill i de vitenskaplige navnene. Flott gjort!

L-maller er kanskje et litt komplisert begrep som mange har forskjellige oppfatninger av. For meg er dette et begrep som dekker alle artene i familien Loricariidae. Altså de otocinclusaktige mallene (underfamilie Hypoptopomatinae), grenmallene (underfamilie Loricariinae) Plecoene (underfamilie Hypostominae) og de to andre litt mer uvanlige underfamiliene. For andre er begrepet "L-maller" kun de artene som har et av de såkalte L-nummerne. Denne boken dekker i hvert fall kun arter i underfamilien Hypostominae med hovedvekt på arter i stammen ancistrini. Det betyr at ingen grenmaller eller otocinclusaktige maller er med. Dette gjør for øvrig ingen ting, men det er kanskje greit å være klar over før man kjøper den.

Forfatteren er såpass anerkjent at han egentlig ikke burde ha noen presentasjon. Ingo Seidel er regnes som en ekspert innenfor dette området. Han har jobbet med disse mallene i mer en 20 år, og jeg tror det er få andre som sitter med så mye informasjon som denne mannen. Han har skrevet flere hundre artikler, holdt flere hundre foredrag, dratt på utallige ekspedisjoner, deltatt på vitenskaplige artsbeskrivelser og skrevet flere bøker. Arbeid som er signert Ingo Seidel er kvalitet.

Personlig ble jeg litt skuffet over at det ikke ble presentert flere nye bilder. Jeg føler at jeg har sett de fleste av Ingos bilder i andre bøker, foredrag eller i forskjellige databaser. Med unntak av det har jeg lite å utsette på boken. Jeg skulle selvfølgelig gjerne ha sett litt mer informasjon om visse arter som f. eks L-173, L-236 og L-250. Disse er såpass myteomspunnet, og det er så mange usvarte spørsmål rundt disse. Men på den andre siden kan man heller ikke forvente svar på disse gåtene i en bok som ikke skal fordype seg for mye. Allikevel, siden omslagsbildet på boken er av en L-236, fikk jeg umiddelbart et håp om å finne mer informasjon om den inne i boken.

Jeg kan på det varmeste anbefale boken. Den er for eksempel mye bedre enn Aqualogg og DATZ All L-numbers, da det finnes mer informasjon om artene. Selv om disse bøkene er mer beregnet for å kunne identifisere artene. Allikevel kan ikke denne boken erstatte Mergus sine to Catfish Atlas, da disse går mye mer i dybden på hver enkel art, og i tilegg tar for seg flere arter. Dessverre er kun bok nummer 1 i denne serien oversatt til engelsk, bok nummer to finnes kun på tysk. BTN sin bok finnes på norsk (oversatt av Torsten Tønnesen) i tillegg til svensk, tysk, finsk og engelsk. En annen fordel med denne boken fremfor Mergus sine to atlas er prisen. BTN har en mye hyggeligere pris, og gjør ikke et så stort inngrep i lommeboken. Mergus sine bøker er skrevet av samme forfatter sammen med H-G Evers. Det er derfor kanskje urettferdig å sammenligne disse bøkene da de har et litt forskjellig utgangspunkt. Mergus sine bøker er beregnet for litt mer viderekommende akvarister, mens BTN sin bok sikter seg inn på lesere som kanskje er nyere, og er derfor mye mer lettlest og hyggeligere å lese. Begge disse bøkene bør allikevel være i alle malle-entusiaster bok utvalg. BTN sin bok egner seg godt til både nybegynnere og eksperter.

Denne boken kan varmt anbefales og er et også et godt tilskudd i bokserien til BTN. Kjøp den og nyt den gode informasjonen i den! Jeg kommer i hvert fall til å sitte mange timer å bla i denne boken, i tilegg til å bruke den som et oppslagsverk.

Forfatter: Ingo Seidel
Utgivelsesår: 2008
Sider: 208
Språk: Norsk
ISBN nr: 378-82-995716-5-4Erlend D. Bertelsen - 21.03.2008