Kultivering av grønne trådalger

Det finnes mange typer av alger som trives under forskjellige forutsetninger. De fineste typene av grønne trådalger trives under samme forutsetninger som planter...

Les mer

Salt mot blågrønnalger (BGA)

En metode for bekjempelse av blågrønne alger.

Les mer

Alger i akvariet!

Alger er, biologisk sett, primitive former for planter. Overalt finner vi ulike typer algesporer, til og med i luften vi omgir oss med.......

Les mer