Brukers oppdrett av Aequidens latifrons i 2010

User image Drette i en 660 l.
Yngel fjernet når de er frittsvømmende. Foret opp i eget kar. (17.07.2010)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Carola Ukkelberg
Reklame for plussmedlemskap