Brukers oppdrett av Aequidens rivulatus (Gullsøm) i 2010

User image Drettet i en 660 liter. Yngel fjernet og foret opp i eget kar. (29.08.2010)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Sølvi Gullaksen
Reklame for plussmedlemskap