Hannesu sine oppdrett

3 oppdrett i 2015

Går i et 85 liters akvarium med en del planter. Rekevennlige fisker og filter. Les mer
Går i et 85 liters akvarium. Rekevennlige fisk og filter. Les mer
Går i 43 liters akvarium med rekesoil og masse mose. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Yu-Chia Chang