Ciklide sine oppdrett

1 oppdrett i 2019

Paret går i en 85 liter med mye planter, gh/kh 0 og ph på rett under 6. Små men hyppige vannbytter, gjerne med regnvann.
Fôres kun med levende fòr da de ikke vil spise annet. Hhv mygglarver, daphnier og nyklekket artemia. Paret legger egg hver mnd og jeg forer opp yngelet på nyklekket artemia. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Emil Andre Rasmussen Engø
Reklame for plussmedlemskap