Blitzabeth sine oppdrett

3 oppdrett i 2008

Enkelt.Sette hoer og hanner i sammen kar. Legger hoa i føde kar når det nærmer seg. Yngelen har lett for å bli spist hvis de går med voksene individer. Forer de opp i eget akvarie. Les mer
Hoe og hann i 200 liter for seg selv. La eggene på en rund stein første gangen og under ei rot andre gangen. Hoa passer eggene og hannen holder seg på avstand til eggene er klekket etter ca 5 dager.Graver mye under denne tiden. Begge foreldrene tar vare på avkommet sitt. Les mer
Hadde en leksgruppe som la egg på blader og glasset. Plukket eggene og la de i eget oppdrettskar. Gode vannbytter.
Kaldtvanns bytter trigger lek. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Johnny Jensen