Blitzabeth sine oppdrett

4 oppdrett i 2009

Hold hanner og hoer sammen så kommer bebisene etterhvert;)
Yngelen fores opp i eget kar. Les mer
Har en gruppe på 5.To hanner og tre hoer.
Den dominerende hannen har fått yngel sammen med to av hoene. De leker i sneglehus.Finkornet bunnsubstrat,masse skjell og gode vannverdier så ordner de resten selv. Begge foreldrene vokter yngelen.Fores opp med avskallet artemia og infosomer i granulatform. Les mer
Legger egg over vann. Klekkes etter 2-4 uker. Les mer
Holdes i par.Legger egg på flater eller i huler. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Bjarne Sætrang
Reklame for plussmedlemskap