Blitzabeth sine oppdrett

3 oppdrett i 2010

Har en gruppe "Gold dust" F1,hanner og hunner gående i 120 brakkvann. Ungene fødes levende og klarer seg selv etter fødsel. Forer de opp i eget kar. Les mer
En gruppe hanner og hunner går i en 60 liter sammen med andre levendefødere. Føder levende unger ca. hver 3 uke. Yngelen fores opp i eget kar. Les mer
Har hanner og hunner i flere kar. Ungene fores opp i eget kar. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Erlend D Bertelsen
Reklame for plussmedlemskap