Robert Waage sine oppdrett

1 oppdrett i 2008

Fant plutselig yngel blant ei tjukk vase av flyteplanter, hannen var veldig flink til å passe på, og veldi aggressiv i denne perioden. flyttet ein del over til et mindre akvarium. har nå tre som har overlevd. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Runar Heskestad
Reklame for plussmedlemskap