NHL sine oppdrett

2 oppdrett i 2007

De klarte det selv på 3. forsøk.Ca. 20 ynge på 1cm.l Les mer
Etter noen vannbytter og foring med mygglarver, produserte de en sverm med yngel. Haretter 1,5 uke ca. 50stk. på 1cm. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller
Reklame for plussmedlemskap