Brukers oppdrett av Ancistrus sp. ´oppdrettvariant´ (Ancistrus) i 2008

User image Hannen hadde okupert en hule, hunnen var nærmt hulen dagene før de ble lagt egg.
La eg god klyse med egg i taket på hulen. Klekkte etter ca 5 dager, noen dager etter de var klekkte ble yngelet tømt oppi et flytende fødekar.
Der var de til de hadde blitt litt større.
Yngelet ble så slippt uti 250 literen igjen. (25.06.2008)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Per Erik Sviland