Robin Ulriksen sine oppdrett

2 oppdrett i 2012

Holder en gruppe på 16stk. 30-50% vannskift minimum 1gang/uke. Hunnen tas ut av moderkaret etter ca 2uker og puttes i spyttekaret der hun får gå i fred til yngelen slippes fri. Les mer
Har et viltfanget membe deep par gående i en mbuna biotop på 360ltr, etter ca 2-2,5uker med ruging tømmes hunnen for yngel i eget kar. varierende antall. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Kurt-Inge
Reklame for plussmedlemskap