Viktor sine oppdrett

2 oppdrett i 2009

Å drette guppy er omtrent like komplisert som å puste, men noen tips for sunne yngel kan man jo gi.
Fóret er noe av det viktigste skal man hindre stort frafall av yngel og jeg anbefaler alle som har guppyyngel å ikke bruke flakfór. Gi derfor ferskt eller frossent fór som mygglarver, artemia, dafnier o.l. Yngelen vokser mye fortere, de blir sunnere og mer motstandsdyktige mot sykdom (og er det noe guppy trenger er det det) og fargene deres blir finere og sterkere.
Fóringen kan godt utvides til å gjelde deres foreldre også, for dette har også direkte innvirkning på hvor mange yngel mor går med og hvor mange som har fødseldefekter og dødfødsler. Guppyene mine startet med omtrent 7-8 yngel ved førstegangs yngling og nå kommer det over 50 stk hver gang. På de tre siste fødslene har jeg telt kun 4 dødfødsler og yngel med fødselsdefekter. Les mer
Disse er lette å få oppdrett på, og så lenge vannkvaliteten er god vil det nesten gå av seg selv. Men det er vikitig å ha i mente at å produsere mange små snegleskall krever mineraler og derfor må man, hvis man har kar med lav hardhet, spe på med en mineralstein eller liknende.
De kan også fort bli veldig mange så når det virkelig vrimler av de må man kanskje vurdere enten salg eller tilleggsfóring. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Harald Krystad
Reklame for plussmedlemskap