Brukers oppdrett av Hypancistrus debilittera (Sjokolade-sebrapleco) i 2013

la egg i hule i spesialbygd mallekar på 200l og 2meter langt,ph var ca 6,5. (10.04.2013)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Håvard Støre Andresen
Reklame for plussmedlemskap