OME sine oppdrett

3 oppdrett i 2014

Gravid i omkring 100 dager, fødte 1 stk unge. pH 7,2, GH/KH 0, temperatur 26 grader.
Ungen var 7 cm i disken og 16,5 cm total lengde ved fødsel. Foreldre 15 cm i disken. 540 liters akvarie.Ungen spiser kun røde mygglarver og mysis. Les mer
Lek i 2200 liters akvarie. Eggene ble lagt på en flat trerot der det var godt med strøm i vannet. pH 7,2 GH/KH 0, temperatur 26 grader. Les mer
Lekte i en 540 liter. pH 7,2, GH/KH 0, temperatur 26 grader.
Eggene ble lagt på en trerot. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Haakon Haagensen
Reklame for plussmedlemskap