Brukers oppdrett av Pelvicachromis pulcher (Palettciklide) i 2011

lagg egg i en halv kokosnøtt, foreldrene var flinke,vokste opp sammen med foreldrene (28.12.2011)


  Kommentarer
Ingen kommentarer.

Tilfeldig bekjentskap
© Knut Kjesbu