-jeanett- sine oppdrett

6 oppdrett i 2013

Flyttet ynglen i eget kar. Les mer
Flyttet yngelen i eget kar. Les mer
Flyttet yngelen i eget kar. Les mer
Flyttet yngelen i eget kar. Les mer
Hadde en hann og en hunn i et lite kar for seg selv. Plutselig var det et skumrede med egg i, da tok jeg ut hunnen. Når ungene var frittsvømmende tok jeg ut hannen og begynte å mate med flytende fór. Byttet vann ofte. Mesteparten av yngelen døde, men klate å få opp 7stk. Les mer
Hadde en hann og en hunn i et kar. Når jeg fikk yngel tok jeg ut hannen og begynte å mate med flytende fór. Les mer
Tilfeldig bekjentskap
© Ian Fuller