Home
Du er her: Forside >
 
Tilfeldig bekjentskap
© Jeff Rapps © Michael Legnér © Heidi Ingdal
Tilfeldig akvarium
Månedens akvarium
Akvaforum p� Facebook
Utskriftsvennlig versjon

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

Holger Lockertsen

Som ved fjorårets TV-aksjon lar vi noen av de tropiske fiskene vi har i akvariene våre være ambassadører for de landene der de kommer fra. Årets TV-aksjon "Sammen for barn" går til prosjekter i en rekke land mot HIV og AIDS blant barn og unge.

Vi oppfordrer alle AFs medlemmer å gi så det svir i dag og i dagene fremover!

Her er forumtråden om temaet


Blå Limia kommer fra Jamaica.

Barn og unge på Jamaica har ikke tilgang til den nødvendige informasjon, kunnskap og tjenester de trenger for å forhindre spredning av smitte. Fordi problemet med hiv/aids er så geografisk konsentrert er det mulig å nå nesten alle i risiko­gruppen ved enkle tiltak.

TV-aksjonen vil forebygge smitte ved å øke antallet informasjonssentre for ungdom fra tre til fem og dermed øke antall barn og unge som nås fra 15 000 til 50 000.
Øke antallet mobile busser med informasjon om hiv/aids fra en til tre og øke målgruppen fra 5 000 til 15 000.
Sørge for at alle unge som er hiv-smittet får støtte til livsopphold og psykososial hjelp.

Barbus fasciolatus finnes blant annet i Zimbabwe.
Zimbabwe har den fjerde høyeste hiv-forekomsten i verden. Blant de mellom 15-49 år lever en av fem med hiv/aids og mer enn 20 % av barna er foreldreløse. Problemene forårsaket av hiv/aids gjør at mange barn og unge ikke har noe livsgrunnlag.

TV-aksjonen vil spre ungdomsprogrammet til Zimbabwes idrettsforbund "Youth Education through Sport" (YES) til nye om­råder. YES gir barn og unge et møtested i lokalmiljøet hvor de kan oppleve samhold og tilhørighet. Ungdommene vil få trener- og lederutdanning. Det blir lagt spesiell vekt på å utdanne foreldreløse jenter som er i en høyrisikogruppe når det gjelder hiv/aids. TV-aksjonen vil bety at YES kan nå 200 000 barn og unge og 54 000 foresatte med livsviktig hiv/aids-informasjon.

Knurregurami kommer blant annet fra Vietnam
Vietnam opplever en rask spredning av hiv-viruset. Kvinner og barn berøres i økende grad. Mer enn halvparten av de smittede er mellom 20 og 29 år og en av ti er under 20. Smittetallene nærmer seg i enkelte områder 1 %; noe som indikerer epidemi og en situasjon ute av kontroll.
Tv-aksjonen vil styrke forebyggende tiltak rettet mot barn og ungdom.
Hindre mor til barn smitte ved å tilby gravidetesting, rådgivning og hjemmebasert omsorg. 15 000 gravide skal få gratis testing og medisinsk oppfølging, nærmere 100 lokale klinikker får utstyr og medisiner og 500 helsearbeidere videreutdannes i oppfølging av gravide hiv-positive kvinner.
Gi støtte til barn som er smittet eller på annen måte berørt.
Forebyggende arbeid og utvikle informasjonsmateriell om hiv/aids tilpasset de minste barna og aktivitetene til Kicking AIDS Out!
Forebygge smitte blant barn og unge ved å styrke prosjektet Football For All.

Golden er fra Malawisjøen.
Malawi er et av verdens fattigste land. Ca en million lever med hiv/aids, 90 000 av disse er barn. En million barn er foreldreløse. De mangler mat, tak over hodet, tilgang til utdanning, vann, helse­tjenester og kjærlighet. Barn som har mistet foreldre til aids stigmatiseres, diskrimineres og utnyttes økonomisk og seksuelt.
Tv-aksjonen vil øke innsatsen på to områder:
Omsorg og medisinering av hiv-smittede barn, dette betyr blant annet at 80 % av barna født av hiv-positive mødre skal få medisiner.
Beskytte foreldreløse barn. Prosjektene skal gi økonomisk støtte til de fattigste husstandene og støtte husstander hvor barn bor alene ved å gi barna samlingssteder i nærmiljøet og oppfølging hjemme.

Killien Nothobranchius rachovii er fra Mosambik
1,8 millioner lever med hiv/aids. Majoriteten av disse er kvinner. Sykdommen krever 120 000 liv hvert år. Hver dag smittes 500 nye mennesker, 90 er barn smittet via mor.
TV-aksjonen vil med midlene hindre at nye barn smittes gjennom informasjonsarbeid, medisinering og rådgiving til gravide hiv-positive kvinner. Det betyr blant annet at 22 000 gravide hiv-positive kvinner og deres nyfødte vil motta PMTCT pakke (prevention of mother to child transmission) på 45 lokasjoner i åtte provinser.
Gi omsorg til barn berørt av hiv/aids ved å sørge for at de får psykososial støtte, helse-, skole- og ernæringstilbud.

Altolamprologus compressiceps er fra Zambia-kysten av Tanganyikasjøen 
Levealderen i Zambia er en av de laveste i verden. En av seks i alderen 15 til 49 år er hiv-positive eller aids-syke. I aldersgruppen 15 til 24 år er fire ganger så mange jenter som gutter smittet.
TV-aksjonen vil spre informasjon ved å utdanne trenere, dommere og ledere til Kicking AIDS Out! instruktører og tilrettelegge for lokal aktivitet.
Skape trygge møteplasser for utveksling av kunnskap og erfaring for å gi unge kvinner selvtillitt og selv­følelse til å kunne ta kontroll over egen kropp og tørre å si nei når de presses til å ha sex.
Lage en modell for hvordan bygge idrettsstrukturer og spre hiv/aids-informasjon i områder uten etablert infrastruktur.

Egyptisk munnruger finner man bl.a. i Uganda
Ca en million, hvorav 100 000 barn, lever med hiv/aids. Årlig smittes 100 000 pers­oner. Konflikten i nord og de mange internt fordrevne, forsterker problemene. Infrastrukturen er sterkt svekket. Mange av landets foreldreløse lever alene og trues av vold, seksuelle overgrep og kidnapping.

TV-aksjonen vil med midlene forhindre hiv/aids blant ungdom ved å tilby ungdomsvennlige helsetjenester med fokus på seksualopplysning og famileplanlegging.
- Økt innsats innenfor PMTCT (forebygge mor til barn smitte).
- Gi omsorg til foreldreløse og sårbare barn.
- Gjennomføre leke- og idretts­prosjekter på 10 steder i landet med fokus på helhetlig utvikling av barn, unge og lokalsamfunnet.
- Utdanne flere lokale Right To Play-coacher som gis opplæring i å formidle kunnskap om hiv/aids.
-Gjennomføre aktivitets­dager med kunnskapsformidling om hiv/aids.


Haplochromis latifasciatus (hann i leksdrakt)Haplochromis latifasciatus er fra Kenya
2,4 millioner av Kenyas 15 millioner barn er foreldreløse, en tredjedel av disse er under fem år. 700 000 har mistet sine foreldre til AIDS. Omtrent 120 000 barn under 14 år lever med hiv.

TV-aksjonen vil med midlene gi omsorg, støtte og beskyttelse til foreldreløse barn ved å gi kontantstøtte til familier som tar seg av disse barna. Programmet ble utviklet som et pilotforsøk og har vist seg å være svært vellykket. Ordningen overvåkes lokalt av komiteer som påser at pengene kommer barna til gode i form av tilgang til utdannelse og helse-tjenester. Pengene fra TV-aksjonen går til å skalere opp ordningen, slik at den når frem til flere tusen nye barn.

(21.10.2007)